CMP på stark frammarsch 2019

PRESSMEDDELANDE Nästan hälften av den totala volymen industriellt målade utvändiga panelbrädor kan godkännas inom CMP-systemet från och med 2019. CMP står för Certifierad Målad Panel och är ett svenskt system som garanterar jämn och hög kvalitet och skapar en produkt som slutkunden kan lita på.

Fram till nyligen har det inte funnits några etablerade krav för industriellt grundmålade och mellanstrukna utvändiga panelbrädor. Det förändras nu när byggbranschen tillsammans med träindustrin förstått vikten av att definiera och ställa funktionskrav på den färdiga produkten vilket leder till att dokumentation och spårbarhet blir mer än nödvändigt.

- Potentialen för CMP-systemet är stor. CMP-systemet är en förutsättning för att säkerställa höga krav på panelbrädorna och färgsystemen, och är ett unikt svenskt system som verkligen kan garantera att slutkunden alltid får en ytbehandlad panelbräda av god kvalitet, säger Johan Larsson, projektledare på Svenskt Trä.

CMP är ett unikt svenskt kvalitetssystem som säkerställer kvaliteten för målade utvändiga paneler. Systemet är framtaget för att säkerställa höga krav på träråvaran, färgen, fuktkvoten och den industriella ytbehandlingsprocessen för att panelbrädorna ska vara optimalt anpassade för sin framtida funktion. Certifierad målad panel finns i tre ytbehandlingsklasser, grundmålad (CMP-G), grundmålad + mellanstruken (CMP-G/M) samt slamfärgsmålad (CMP-S).

- Fler företag ansluter sig till CMP-systemet och allt större volymer panelbrädor kommer kunna tillverkas och godkännas. Från och med 2019 kan nästan hälften av den totala volymen industriellt målade utvändiga panelbrädor godkännas inom CMP-systemet. Detta leder till ett större utbud för föreskrivande led och bygg- och trävaruhandeln, förklarar Johan Larsson.

Det finns många fördelar med de certifierade panelbrädorna. Förutom hög kvalitet är panelbrädorna optimalt anpassade för ytbehandling. Förutsättningarna för en målad träfasads långsiktiga hållbarhet och utseende skapas vid den första målningen. Genom att använda CMP-godkända panelbrädor garanteras att målningen genomförs på rena och torra ytor. Skarpa hörn rundas eller fasas, släta ytor rillas och framsidor finsågas eller strukturbehandlas för att ge ytbehandling de bästa förutsättningarna. Ytfuktkvoten är alltid 16 % eller lägre vid ytbehandling och alla färger som används är testade utomhus såväl som inomhus vid ackrediterade laboratorium enligt gällande europeisk och svensk standard.

Läs mer om CMP .

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration