Framtidens byggprojekt: stora intryck med små avtryck

PRESSMEDDELANDE Under seminariedagen den 21 november på Trämarknaden i Karlstad fick åhörarna ta del av både världens största trähusprojekt och nordens högsta. Allt fler vill se hållbara val i hela byggprocessen och ställer krav på redovisad klimatnytta i projekten. En förutsättning för att lyckas med detta är digitalisering av hela värdekedjan.

- Snart träder regeringens krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader i kraft och den 1 januari 2022 ska vi kunna redovisa vilken klimatpåverkan hela byggprocessen har haft. För att kunna klimatdeklarera våra byggnader och byggprocesser behöver vi digitalisera hela kedjan. Det kräver att hela ledet talar samma språk, sa Christer Green, affärsutvecklare på Christer Green Affärsutveckling.

Dagens talare under Trämarknaden i Karlstad var eniga om att vi både ska beställa, undersöka och redovisa klimatnytta i våra byggprojekt. I projekt Cederhusen valde man till exempel leverantör efter en undersökning av klimatpåverkan från materialet i trästommen utifrån leverantörernas befintliga EPD, Enviromental Product Delclaration. Robert af Wetterstedt, specialist hållbarhet på Bjerking, uppmanade leverantörer att upprätta en EPD redan idag för att visa på sin klimatnytta.

Några som förstår värdet av att bygga med förnybart material är Derome och Martinsons som levererar material till Sara Kulturhus i Skellefteå – Nordens högsta träbyggnad. Ett annat företag som valt att satsa fullt ut på hållbarhet är Folkhem som enbart bygger i trä. Anna Ervast Öberg, ansvarig för projektutveckling på Veidekke, arbetar just nu med Cederhusen i Stockholms innerstad - världens största träbyggnadsprojekt.

- Stockholms stad kom till oss med en förfrågan om ett hållbart bostadsområde som skulle länka samman Solna med Stockholms innerstad. Förfrågan kom med krav om vikt, transport, logistik och bullernivå då konstruktionen skulle byggas med grundläggning på tre olika tunneltak i ett stort utbyggnadsområde och granne med innerstan och Nya Karolinska Solna. Utöver det faktum att trä är det enda förnybara byggmaterialet så har trä mött våra höga krav mycket väl, sa Anna Ervast Öberg.

Helene Vogelmann från Region Värmland understryker att regioner och kommuner måste börja beställa träprojekt.

- Det gamla mantrat att trä inte håller kraven för fukt och brand eller att det blir dyrare – det håller inte. Det är vi från det offentliga som måste våga beställa träbyggnader, sa Helene Vogelmann.

Björn Källander, chef för standardisering och forskning på branschorganisationen Svenskt Trä, och Eli Bjørhovde Rindal, projektledare på Treindustrien i Norge, svarar på frågan om brandsäkerhet till och med kan vara ett försäljningsargument för trä med att ”ja, det kan det”.

- Trä mer än möter våra krav samtidigt som vi erbjuds ett sätt att bygga med låg klimatpåverkan, säger Mathias Fridholm som är direktör på Svenskt Trä.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration