Stort digitalt engagemang - Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

PRESSMEDDELANDE Över 1 400 personer har redan tagit del av branschorganisationen Svenskt Träs fem avsnitt under temat Enkelhet och trygghet om bland annat hållbart stadsbyggande, fukt och brand, god träarkitektur och framtiden för trä. Samtalen finns tillgängliga både som filmavsnitt och att lyssna på i Svenskt Trä-podden.

- Det bästa med digitala samtal är att de går att lyssna och se på när man vill och flera gånger om. Samtalen vänder sig främst till dig som arbetar eller vill arbeta mer med trä som bygg- och konstruktionsmaterial, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

Den årliga seminariedagen Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä blev i år till fem digitala avsnitten. Årets tema, Enkelhet och trygghet, genomsyrade de fem samtalen för att poängtera att det inte behöver vara varken dyrare eller mer komplicerat att bygga med trä.

I Nordamerika har man förstått att trä inte per automatik betyder högre kostnader. Där byggs ungefär 80 procent av alla bostadshus upp till 6 våningar i trä främst av ekonomiska skäl. I ett av avsnitten diskuterar Mikael Krüger, vd, Stenmarks Bygg i Skaraborg och Rikard Sjöqvist, energi-, miljö- och teknikchef, Midroc, just förutfattade meningar om att träbyggande skulle vara dyrare eller svårare.

- Det finns en del förutfattade meningar om träbyggande. Genom att bjuda in experter på olika områden vill vi slå hål på myterna och visa att det vissa gånger kan vara raka motsatsen, säger Petter Werner som är konstruktör på Svenskt Trä.

I ett annat avsnitt deltar Gunnar Wetterberg, historiker och författare, och Katarina Lundeberg, arkitekt, In Praise of Shadows Arkitektur. De pratar om traditionen med trä men också om framtiden för materialet.

- Det vore jättebra om vi fick en återbeskogning av Europa, det skulle bidra till fler kolsänkor. Träbyggande är ett sätt att förlänga kolsänkorna med åtminstone hundra år och om efterfrågan blir så stor att skogen stiger i pris då betyder det att fler kommer att plantera mer skog, säger Gunnar Wetterberg i avsnittet.

Svenskt Trä pratar också med Marcus Horning som är stadsbyggnadsdirektör hos Malmö stad och diskuterar hur Malmö och Sveriges övriga 290 kommuner kan nå klimatmålen till 2030. Björn Yndemark, brandskydds- och riskhanteringskonsult, WSP och Martin Höjer, akustiker, Tyréns berättar om träets egenskaper i förhållande till akustik och brand. I ett annat avsnitt ger Åsa Kallstenius, Kod Arkitekter och Rahel Belatchew, Belatchew Arkitekter sin syn på industriellt byggande och menar att det inte behöver vara en motsättning till att bygga vackra städer.

Om Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä har i sex år arrangerats av Svenskt Trä. Totalt under de sex åren har Svenskt Trä haft över 2 800 besökare. Varje år har seminariedagen lockat flera hundra besökare som antigen bygger, projekterar, designar, konstruerar, utbildar eller på annat sätt är intresserade av träbyggande.

Se filmavsnitten här.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration