60 miljoner till världsunik träteknisk satsning

PRESSMEDDELANDE Finansieringen om 60 miljoner kronor är klar, erfarna forskare och doktorander anställs och en världsunik datortomograf utvecklad för 3D-röntgen av trä levereras snart till laboratoriet vid Luleå tekniska universitet. Satsningen CT Wood, ett nystartat strategiskt forskningsprogram inom träteknik, ska öka samverkan mellan industri och forskning.

– Skogs- och träindustriernas roll är avgörande för att nå de globala hållbarhetsmålen och därför är forskningsprogrammet CT Wood ett starkt bidrag till Sveriges gröna omställning. Att Kempestiftelsen och Skellefteå kommun ingår i satsningen betyder väldigt mycket för områdets utveckling. Det säkerställer att Luleå tekniska universitet även fortsättningsvis kommer att vara Sveriges och Europas huvudsakliga kompetenscenter inom träteknik, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Med hjälp av avancerad mätteknik och digitaliseringsverktyg ska CT Wood både utveckla mättekniken och effektivisera råvaruutnyttjandet från skog till färdiga, optimala och högvärdiga träprodukter. Trä är ett naturligt, komplext material och träbyggandet har de senaste åren ökat starkt. Det strategiska samarbetet ska leda till fortsatt kompetensförsörjningen, konkurrenskraft och hållbar tillväxt för skogs- och träindustrin.

– Den här typen av fokuserad satsning på träforskning är den första i världen och att lokala intressenter och industrin finansierar satsningen är unikt, säger Björn Källander som är chef för standardisering och forskning på branschorganisationen Svenskt Trä.

Tidigare har medicinska datortomografer använts för träforskning vilket bland annat begränsat strålningsintensiteten. Nu ska de befintliga tomograferna på Luleå tekniska universitet kompletteras med den nya världsunika tomografen. Den har förbättrad upplösning, tar bättre bilder och möjliggör mer avancerade studier av processer i träet. Till tomograferna kan klimatkammare anslutas så att processer som virkestorkning, värmebehandling och fruset virke kan studeras i realtid under processernas gång. Ett nära samarbete mellan universitet och industri gör att laboratoriets utrustning kommer att både komplettera och kompletteras av de industriella tomograferna vid Norra Skogsägarnas såg i Sävar och Fiskarhedens såg.

Om CT Wood och samarbetsavtalet
CT Wood är en del i det samarbetsavtal som Luleå tekniska universitet och Skogsindustrierna/Svenskt Trä undertecknade i juni 2019. Syftet med forskningsprogrammet är att bygga vidare på universitetets världsledande forskning inom tomografi av trä och skapa förutsättningar för spetsforskning, nästa generations forskning, inom digitalisering av träindustrin.

Läs också Träindustrin stärker samarbetet med universiteten

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration