Ny kalkylator visar besparing med målade utvändiga panelbrädor

PRESSMEDDELANDE Nu är det möjligt att räkna ut hur stora kostnadsbesparingarna blir vid köp av industriellt grundmålade eller grundmålade och mellanstrukna utvändiga panelbrädor i bygghandeln. Branschorganisationen Svenskt Trä har tagit fram en kalkylator som visar besparingar på upp till 30 procent vid val av utvändiga panelbrädor målade enligt Certifierad Målad Panel, CMP-systemet.

- Ett minskat antal underhållsinsatser under fasadens livslängd är avgörande för investeringens totalekonomi och något som bör beaktas vid val av fasadmaterial, säger Bengt Friberg som är projektledare för CMP på Svenskt Trä.

Genom de höga kvalitetskraven på CMP-godkända panelbrädor förlängs underhållsintervallen på den utvändiga träfasaden när korrekt montering och slutbehandling utförts.

Kalkylatorn finns på Svenskt Träs webbplats Trärådhuset (www.traradhuset.se). I kalkylatorn anges hur många kvadratmeter som ska byggas, utvändig paneltyp och dimension samt priserna hos bygghandeln. Då syns det direkt hur mycket pengar och tid som kan sparas. I ett vanligt projekt kan valet av utvändiga panelbrädor enligt CMP-systemet innebära en total besparing på upp till 30 procent.

- Se till att den utvändiga panelen som du väljer har CMP-stämpeln. Stämpeln visar att de utvändiga panelbrädorna lever upp till den högsta kvalitetsstandarden. Även om CMP märkta paneler kan kosta något mer i inköp sparar du tid vid uppsättning samtidigt som de behöver mindre underhåll och håller längre, säger Bengt Friberg.

Färger som används för tillverkning av CMP-godkända panelbrädor är testade av ackrediterade tredjepartsorgan för att klara krav enligt gällande standarder och regler. Färgerna är specialanpassade för målning på utvändiga panelbrädor och appliceras industriellt under optimala förhållanden och med rätt mängd färg för att garantera ett enhetligt resultat och lång livslängd.

 

Mer om CMP
CMP, Certifierad Målad Panel, är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. Certifieringen innebär att samtliga steg i produktionen dokumenterats och träråvara, fuktkvot, färg och ytbehandling har optimerats för att garantera lång livslängd och ett enhetligt resultat. Svenskt Trä, som står bakom CMP-systemet, utbildar byggbranschen i kvalitetsmärkningen av utvändiga panelbrädor. Mer information om CMP-systemet finns på www.svenskttra.se/cmp.

CMP-certifierade panelbrädor finns i två ytbehandlingsklasser - grundmålad (ytbehandlingsklass CMP-G som är industriellt grundbehandlad och kräver två ytterligare lager färg) eller grundmålad och mellanstruken (ytbehandlingsklass CMP-G/M som är industriellt grundbehandlad och mellanstruken och som kräver ett ytterligare lager färg).

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration