Temporär mässhall skapad av moduler med eleganta valv och grandios volym i hjärtat av Paris

ARTIKEL När Wilmotte & Associés architectes fick i uppdrag att rita en temporär och modulär
mässhall och evenemangsarena som tillfällig ersättare för ståtliga Grand Palais valde de trä. De välvda elementen prefabricerades och möjliggjorde en pelarfri konstruktion – som går att återanvända.

Den monumentala byggnaden Grand Palais på Champs-Élysées hyser ett fyrtiotal evenemang för totalt omkring 2 miljoner besökare under ett vanligt år. Men den anrika mässhallen som nu fyller 121 år var i stort behov av renovering. Därför slog sig Réunion des musées nationaux – Grand Palais ihop med organisationen Paris 2024 med målet att skapa en tillfällig byggnad – på en minst lika prominent plats i centrala Paris – där evenemangen kan hållas under tiden. Kronan på verket blir OS 2024 som ska arrangeras i den franska huvudstaden. Men före dess blir det såväl modevisningar som kultur, idrott och utställningar i de tillfälliga lokalerna som går under namnet Grand Palais Éphémère. Men där originalet från år 1900 består av enorma mängder sten och stål har den tillfälliga ersättaren fått en konstruktion av dubbla trävalv. Att man valde just parken Champs de Mars berodde bland annat på dess historia, världsutställningen 1867 ägde rum där. Den nya byggnaden har vissa likheter – användandet av glas och välvda former, till exempel – med originalet om än i samtida tappning.
– Det första steget för oss var att se till tomtens form, som såg ut som ett kors, och tanken var att fylla hela ytan. Det andra vi tittade på var att bygga något som kan tas ner efter fyra år – så vi bestämde oss för att använda träelement. Det är mycket enklare att använda trä, och framför allt skulle vi kunna använda samma byggnad på en annan plats efter fyra år om vi valde bort betong, säger arkitekten och grundaren Jean-Michel Wilmotte på Wilmotte & Associés architectes.

Korset mäter 145 gånger 140 meter, med Eiffeltornet och militärskolan École militaire i varsin ände av den längre axeln. Det längre skeppet är 51 meter brett och det kortare 33 meter brett. Höjden på 20 meter, varav invändigt 16,5 meter, har anpassats för att även låta skolan få fortsätta sticka upp och ta plats i stadsbilden ovanför nykomlingen. Den välvda formen kom till eftersom man ville bygga 10 000 kvadratmeter helt utan invändiga pelare. Varje valv består av två individuellt olika utformade och böjda limträbalkar med ett fackverk som förbinder dem. Det bildas en dubbel geometri med ett interiört enklare valv och en exteriört mer komplext böjd form. Mellan varje valv placeras kortlingar. I det stora korset är geometrin än mer komplex för att ta upp möten och skapa en högre korsformad mittpunkt. Valven är monterade på höga stålramar ingjutna i betongplintar.

Totalt är det 44 valv som har prefabricerats i östra Frankrike och därefter fraktats, monterats och rests allteftersom. Var och varannan dag under arbetets gång restes ett nytt valv på plats. Det tog tre månader. Att bygga av trä med prefabricerade element gör att byggnaden mycket riktigt kan monteras ner och byggas upp igen, helt eller delvis. Men materialet valdes även eftersom det är förnyelsebart och, i det här fallet, PEFC-certifierat från hållbart skogsbruk. Såväl Jean-Michel Wilmotte som projektledaren Julien Davayat på GL events framhåller även en rad andra fördelar med valet av trä som rör själva byggprocessen.

Projektledare Julien Davayat
» EN AV DE STÖRSTA UTMANINGARNA VAR DEN BEGRÄNSADE YTAN FÖR FÖRVARING OCH LOGISTIK.«

– Att jobba med trä på plats gav oss en renare byggplats, med mindre damm, men även mindre oväsen jämfört med en konstruktion som kräver att man skär och hamrar i stålkomponenter. Att använda prefabricerade element gav oss dessutom en god möjlighet att i vår produktionsenhet även jobba nattskift, vilket inte var möjligt på byggplatsen med tanke på närheten till de boende i området, säger Julien Davayat.
En smidig byggplats passar fint i sjunde arrondissementet mitt i centrala Paris, men att bygga mitt bland historiska byggnader, turistattraktioner och bostäder för med sig andra utmaningar.
– En av de största utmaningarna var den begränsade ytan för förvaring och logistik. Alla prefabricerade element var tvungna att levereras på rätt plats vid rätt tid – genom att vara bra på att förutse och koordinera allt i produktionsenheten.
Juliette Armand, eventansvarig på Grand Palais Éphémère säger att de bara har fått positiva reaktioner sedan byggnaden öppnade i början av sommaren. Under de få månader som den hunnit vara öppen har de hunnit med event för diplomater samt ett kulturevenemang och ett branschevent inom mode.
– Både allmänheten och branschen är imponerade av byggnadens elegans, dess volym, proportioner och renhet, men också hur den integrerats i den gröna platsen Champ de Mars och den exceptionella vyn över Eiffeltornet, säger hon.

Tack vare att valven består av en inre och yttre balk med fackverk emellan får byggnaden ett yttre och inre skal, som ger fördelar såväl för akustik som ventilation och uppvärmning med minskad energianvändning som resultat. Det transparenta material som täcker utsidan av valven och syns exteriört är en väv av polymer som tillverkats av mineraler i stället för olja, som kräver 90 procent mindre energi än produktion av glas. Dessutom kan det återvinnas helt. Sidorna av fackverket är belyst invändigt vilket gör att valven exponeras genom väven. Insidan har isolerats och klätts med mörkmålade akustikskivor.
– Byggnaden måste verkligen vara säker, akustiken måste vara perfekt … Allt måste vara perfekt! Men den måste vara lite elegant också, där den ligger mittemellan Eiffeltornet och militärskolan. Det här är en viktig del av Paris. Vi befinner oss inte i utkanten av staden, utan det är verkligen mitt i centrum, säger Jean-Michel Wilmotte.
Placeringen är noga uttänkt och harmoniserar med omgivningen. Dessutom speglar sig den omgivande arkitekturen i de glasade gavlarna, och statyn av den franska generalen Marshal Joseph Joffre som redan stod på platsen har till och med byggts in i entrén.
– Den är väldigt stor, nära 15 meter hög! Vi kunde inte flytta den så vi lät den stå i entrén – det är väldigt trevligt eftersom det ser ut som om vi specialdesignat en utställningsyta för det här verket mellan dubbla glasväggar. Det gillar jag väldigt mycket.
Det modulära systemet gör att byggnaden kan byggas på och ändras efter behov.
– Allt förbereddes i fabriken, och när valven anlände reste vi dem vertikalt på marken och monterade fast dem mot de tidigare delarna. Det var ett väldigt enkelt system, och vi hade kunnat göra en ännu längre byggnad.

Tanken är att byggnaden ska monteras ner efter OS 2024, och då ska även renoveringen av Grand Palais vara färdig. Demonteringen beräknas ta sex månader, och kostnaden är medräknad i budgeten. Efterfrågan på att få bygga upp modulerna helt eller delvis på annat håll är dessutom redan stor, enligt arkitekten. Inte konstigt kanske med tanke på smidigheten och hur självklar den känns. Vi får dock inte glömma att grannen Eiffeltornet var tänkt som en tillfällig struktur, men den blev som bekant kvar.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration