Skuggspel skapar värme i mörkret

Stockholm, Sverige Under fjolåret blev social distansering det nya normala. Men samtidigt som det var viktigt att hålla fysiskt avstånd behövde människor fortfarande umgås och stävja ofrivillig ensamhet. Lagom till höstmörker och kyla fick Odenplan i Stockholm en installation som skulle ge människor hopp, glädje och möjlighet att mötas. »Vinterfamn« är formad som en lykta, lika mycket en konstinstallation som en plats för att främja välmående och gemenskap.

Lyktan är konstruerad med 45x70-reglar. Stående, frästa reglar på långsidorna varvas med liggande på kortsidorna, vilket skapar ett ljusspel med olika genomsläpplighet och skuggbildningar.

Här går det att slå sig ner en stund, ensam eller tillsammans. Ljuset intensifieras när någon passerar, och genom att interagera och involvera människor i installationen vill arkitekterna väcka frågor om mänskliga relationer och vårt förhållande till varandra.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration