Med passion för trä

INTERVJU Tomas Alsmarker, chef för forskning och innovation på Svensk Trä om vår passion för trä.

– Det här är en bransch som bidrar med stor klimatpåverkan. Om vi går tillbaka till den ursprungliga definitionen av hållbar utveckling i Brundtlandkommissionen handlar det om att tillgodose dagens behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer. Det synsättet tycker jag att vi verkligen behöver bära med oss i byggandet, och ställa de grundläggande frågorna: behöver vi bygga nytt eller kan vi nyttja det redan byggda...

...En byggherre kan till exempel ha genomfört hundratals projekt i andra material men aldrig i trä. Det kan skapa en känsla av osäkerhet och där vill vi vara till hjälp...., säger Tomas Alsmarker, chef forskning och innovation till Hållbart Byggande.

Läs hela intervju med Tomas på Hållbart Byggande. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration