Christer Green avslutar uppdraget som projektledare inom digitalisering på Svenskt Trä

Den 31 mars 2022 avslutar Christer Green sitt operativa uppdrag som projektledare inom digitalisering på Svenskt Trä för att gå i pension. Christer har sedan augusti 2018 lett Svenskt Träs digitaliseringsresa som bland annat inneburit att tillsammans med våra medlemmar och övriga aktörer i värdekedjan, digitalisera och standardisera information om träprodukter.

- Vinsterna av en effektiv digital och systematiserad informationsdelning är mycket stora, inte minst när det kommer till ökad produktivitet och kvalitetssäkring. Christer Greens långa erfarenhet och stora kompetens kring digitaliseringsutveckling har legat till grund för att den svenska sågverksnäringen nu ligger i framkant och kan möta nya krav och förväntningar, säger Mattias Fridholm, direktör Svenskt Trä.

De senaste årens digitaliseringsarbete med Christer Green vid rodret, har lett fram till att Svenskt Trä i dag kan dela med sig av både kunskap och erfarenhet, bland annat från Samverkansprojektet Cederhusen och den nya produktdatabasen Svenskt Träs Produktkatalog, traprodukter.se som blir navet för informationsspridning om trä och träprodukter. Svenskt Trä har också deltagit i projekt inom den europeiska branschorganisationen för den träbearbetande industrin, CEI-Bois. Ett exempel är initiativet TimBim under vilket en gemensam digital plattform för att beskriva träprodukters egenskaper lanserades våren 2021. Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete. Här har Svenskt Trä varit delaktiga i arbetet med Global Trade Item Number, GTIN som är ett världsunikt identifikationssystem för varor och tjänster som ingår i GS1-standarden och används av en rad branscher.

Nu fortsätter Svenskt Träs digitaliseringsarbete där tjänsten som projektledare övergår till Bernt Olausson, affärsutvecklare på Tanico AB. Precis som tidigare handlar arbetet om att skapa lösningar som på ett effektivt sätt stödjer och förbättrar medlemsföretagens verksamheter, men också att utveckla deras kunskap och ta fram verktyg som är till nytta för hela byggsektorn.

- Min målsättning är att Svenskt Trä fortsättningsvis ska utöka dialogen med ännu fler parter inom svensk samhällsbyggnadssektor. Allt för att öka vår samverkan kring systematiserade processer och kvalitetssäkrade data som kan användas under en byggnads hela livscykel, säger Bernt Olausson.

Ett spännande exempel är CIRCLA-projektet som startar i mars 2022. Här samlas över 50 nationella aktörer för att ta sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation. Det är en branschöverskridande storsatsning där metodiken ”4 steps to GTIN” ingår som ett delprojekt lett av Svenskt Trä.

- Det har varit en förmån att få arbeta tillsammans med Christer Green. Han har haft en avgörande roll i arbetet med att flytta fram sågverksnäringens och byggbranschens positioner kring standardiserade digitala lösningar och förenkla de val som leder fram till minskad klimatbelastning, ökad effektivitet och spårbarhet. Jag vill rikta ett stort tack till Christer Green för hans stora engagemang och önska honom allt gott när han nu går i pension, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration