Cirkulär design med naturen i fokus

ARTIKEL Vid den östra och västra stranden av sjön Almindsø har Silkeborgs kommun i Danmark, med hjälp av Sweco skapat två nya badplatser. Arkitekterna har låtit sig inspireras av de organiska former som finns i naturen och utifrån den cirkulära formen skapat bryggor, badhytter och broar.

Den är byggd av douglasgran från den lokala skogen och ihopsatt med bultar för att vid behov kunna demonteras. Bryggorna är formade som stora ringar, med möjlighet att gå hela vägen runt i stället för att behöva vända om vid änden.

Cirkelfor­men fortsätter genom de låga omklädningsrummen som har fått samma radie. De hålls ihop av ett enkelt tak med tillhörande taksprång, där balkar och stöttan­de pelare är helt exponerade. Ljusinsläppet kommer från rutnätskonstruktioner samt utskurna ytor i taket.

Almindsø, knappt fem mil från Århus, är ett av Danmarks skyddsområden, och för att bibehålla en biologisk mångfald och god vattenkvalitet behöver naturen här skyddas. Arkitekturen ska därför styra badgästerna att använda broar och bryggor så att de inte sliter på områdets natur.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration