Trä från Ryssland och Belarus klassas som konfliktvirke

Som en följd av kriget i Ukraina har organisationerna bakom de båda certifieringssystemen PEFC och FSC beslutat att betrakta virke och träbaserade produkter från Ryssland och Belarus som konfliktvirke.

PEFC och FSC är två olika system som certifierar hållbart skogsbruk, med bred internationell verksamhet. Systemen har ganska likartade krav när det gäller skogsbruksstandard, miljöstandard och social standard.

Beslutet betyder att trä- och träbaserade produkter från Ryssland och Belarus inte får ingå i varken PEFC- eller FSC-certifierade produkter.

Ryssland är dock inte någon större handelspartner för svensk skogsindustri.

– För sågade trävaror är importen mindre än 10 000 kubikmeter. Detta kan jämföras med att den svenska totala importen av trävaror var strax under 0,5 miljoner kubikmeter under 2021, och en export i storleksordningen om 12–14 miljoner kubikmeter. Det sker visserligen en viss import av massaved, men i jämförelse med import från Baltikum, eller med den inhemska produktionen, är det också i en mycket begränsad omfattning, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker trävaror på Skogsindustrierna.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration