Högt tryck och nya handelsmönster på trävarumarknaden

Det råder högt tryck på marknaden för trävaror. När Rysslands export av trävaror till Europa nu upphör i spåren av sanktioner och handelsbegränsningar ställs den europeiska träindustrin inför utmaningar och måste se över sinahandelsmönster. Hur påverkar detta den svenska trävarumarknaden och de svenska sågverken?

I fredags släppte Skogsindustrierna en extra utgåva av marknadsrapporten ”Så går det för skogsindustrin”, denna gång helt fokuserad på trävarumarknaden och dess utveckling efter Rysslands angrepp på Ukraina.

 

I rapporten framgår det att Rysslands export till Europa spås minska med cirka 10 miljoner kubikmeter på årsbasis, vilket motsvarar cirka 10 procent av den europeiska konsumtionen. Dock är Europa som helhet en nettoexportör av trävaror med 25 miljoner kubikmeter årligen, vilket alltså motsvarar mer än dubbelt så stor volym som den som faller bort på grund av sanktionerna.

 

Om större volymer stannar inom Europas gränser finns därmed en möjlighet för trävarumarknaden att åter komma i balans fram mot hösten. Osäkerheten om utvecklingen på viktiga marknader utanför Europa, samt i vilken mån störningar på logistik kommer att påverka, gör dock situationen svårbedömd.

 

Vad kan påverka den svenska trävarumarknaden?

– På kort sikt kan konkurrensen öka under våren, eftersom många europeiska köpare av rysk råvara nu letar efter nya leverantörer. Därtill finns utmaningar inom transportsektorn som kan försvåra och hämma leveranser. Det spelar ingen roll om svenska sågverk producerar tillräckligt för att mätta marknaderna om det inte går att leverera ut i världen, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, och tillägger:

– Men vi ser att det finns möjligheter att marknaden kan balanseras redan till hösten.

 

För att nå klimatmålen krävs det att vi använder mindre fossilbaserade råvaror. Hur påverkar det trävarumarknaden på sikt?

– Det är viktigt för svensk sågverksindustri att försöka möta både det lokala och det globala behovet för att fortsätta leda utvecklingen mot ett mer klimatneutralt byggande. Det är ett måste för att vi ska klara klimatmålen. Vi kan se större och fler projekt i trä både i Sverige och internationellt. Den utvecklingen verkar inte dämpas, utan snarare öka, säger Mathias Fridholm, direktör Svenskt Trä.

 

– Det finns en fortsatt stor underliggande efterfrågan på trä, och den oro som vi ser just nu på grund av kriget, bör dämpa sig på längre sikt. Hur det blir framöver beror på hur världsmarknaden, och kanske framför allt den amerikanska marknaden, reagerar. Där finns det fortsatt en stor efterfrågan som ännu inte har mättats. Det som kommer att bli en nyckelfaktor för utvecklingen i närtid, är i vilken mån det finns transporttillgänglighet för centraleuropeiska producenter till USA, säger Christian Nielsen.

 

Hur påverkas den svenska råvaruförsörjningen till sågverksindustrin av att Rysslands export av timmer stoppas?

– Svenska sågverk använder i huvudsak svenska råvaror, och i viss mån norska. Importen från andra länder, till exempel Ryssland, är obetydlig och påverkar inte den svenska sågverksindustrin alls, säger Christian Nielsen.

 

Läs mer i extrautgåvan ”Så går det för skogsindustrin”.

 

 

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration