Den trämekaniska industrins röst i Bryssel, CEI-Bois besöker staden med den omtalade träbyggnadsstrategin

Foto: Patrick Degerman

En av träindustrins starkaste röster för träindustrin, CEI-Bois, besöker staden med den omtalade träbyggnadsstrategin. Skellefteå har med sitt Sara Kulturhus - med 21 våningar i trä - blivit en symbol för framåtanda och hållbart stadsutvecklande. Vi träffade Silvia Melegari, generalsekreterare för CEI-Bois, under CEI-Bois årliga bolagsstämma och 70-års firande som pågår i Skellefteå den 14-16 juni.

Den europeiska trämekaniska industrins gemensamma lobbyorganisation i Bryssel, CEI-Bois är en ideell organisationen som representerar 21 europeiska och nationella organisationer från 15 länder. CEI-Bois stödjer hela den europeiska industriella träsektorns intressen där mer än 180 000 företag genererar en årlig omsättning på 152 miljarder euro, och sysselsätter 1 miljon människor i EU. 
 
Med säte i Bryssel, och med stöd av flera arbetsgrupper arbetar CEI-Bois dagligen med hållbarhetsfrågor, sociala frågor, konstruktion, innovation och handelsfrågor. 

Den 14 juni besökte medlemmarna Sara Kulturhus. På agendan stod bland annat en guidning av den ena halvan av arkitektduon bakom Sara Kulturhus, Robert Schmitz, White Arkitekter.
 
Vi träffade Silvia Melegari, generalsekreterare för CEI-Bois, under CEI-Bois årliga bolagsstämma och 70-års firande som pågår i Skellefteå den 14-16 juni. 
 
The city of Skellefteå is a living example of the European Bauhaus concept where the growth strategy of the city is based on sustainability, innovation, inclusiveness and culture. And in the middle of this city, its outstanding symbol is a wooden building made of locally sourced timber and built for the local community to enjoy the theatre, great food, reading a book in the building’s library, having a chat or going to the spa. It has been inspiring being in Skelleftea and truly witnessing how green growth is not just possible, but a responsibility for the future. Sara Cultural Centre has probably attributed to the positive attention Skellefteå has received lately, and to the general increase in population and flourishing of the city, says Silvia Melegari, Secretary General, at the European Confederation of Woodworking Industries, CEI-Bois.