Skenbar enkelhet

Foto: Markus Linderoth

Tack vare den vinklade panelen sipprar ljuset mjukt både in och ut ur byggnaden utan att ge skarpa skuggor eller kontraster åt något håll.

Ett hobbyhus till sig själv, till fladdermöss och till insekter. Så löd önskemålet när ett gammalt skjul, beläget intill en 300 år gammal bondgård, på den skånska slätten skulle ersättas. Den nya, lågmälda byggnaden förenar tradition och samtid, där den låga takvinkeln är en spegling av de närliggande skånska kullarna.

Ladans betonghörn bär tydliga influenser av schweiziska lador, där konstruktionen möjliggör en byggnad utan diagonala stabiliserande element. Enkla detaljer i interiör och exteriör är inspirerade av japansk arkitektur med exponerade limträbalkar och -pelare. Väggarnas horisontella timmer är placerat vinklat och omlott med en luftspalt emellan – vilket både skyddar insidan från regn och ger ett behagligt ljusinsläpp utan vare sig direkt sol eller skarpa skuggor. Efter skymningen sipprar ljuset försiktigt ut genom det glesa skalet så att byggnaden blir en naturlig ljusskulptur i det mörklagda landskapet, som en egen liten solnedgång.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration