Svenskt Trä x Svenska Institutet i Paris Välkommen till Paris och "Wood Insights"!

Foto: Liisa Widstrand, Form us With Love

Var med oss och bygg broar inom branscher som använder, eller kan använda mer trä och biobaserade material från skogen. Med målet att skapa dialog om hållbarhet och resursoptimering samt bygga nätverk mellan arkitekter, formgivare och möbelproducenter står Svenskt Trä värd för panelsamtalet Wood Insights.

Vi vet att trä och biomaterial från den är möjliggörare för klimatet. Att använda trä är resurseffektivt. Det är föränderligt, starkt och cirkulärt på samma gång.​

Hur kan du använda trä, eller hur använder du trä för att nå era globala mål​?

Under ett panelsamtal utbyter kunskap, erfarenheter och interagerar med publiken och frågor oss: Vad vi kan göra framåt för att arbeta mer hållbart?

Svenskt Träs ambition är att öka dialogen och höja kunskaps- och innovationsnivån kring materialet trä. Under utställningen "Swedish Secrets" på Svenska Institutet i Paris skapar vi tillsammans med olika aktörer från arkitekt- och interiörbranschen nätverk och dialoger!

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration