Så kan framtidens trävarumarknad påverka svensk möbel- och inredningsindustri

Foto: Ulrika Johansson Ståhl, bild från workshopen.

Under höstens Möbelriksdag genomfördes workshopen Wood Insights där aktörer från möbel- och inredningsindustrin träffades för att prata om marknaden för trävaror. Workshopens diskussioner utgick ifrån Svenskt Träs omvärldsanalys “Framtidens Trävaruindustri” där branschorganisationen har identifierat fyra framtida konsekvenser för industrin under de kommande åren. Här är insikterna från workshopen.

På workshopen deltog representanter från hela värdekedjan inom möbel- och inredningsindustrin. Deltagarna diskuterade hur utvecklingen för marknaden av trävaror fram till år 2030 kommer att påverka möbel- och inredningsbranschen och hur man kommer behöva anpassa sig till den utvecklingen. Diskussionen genomfördes utifrån fyra olika perspektiv av svensk trävaruindustri och här är några av insikterna deltagarna kom fram till för respektive del.

1.Ökat fokus på närmarknader

Möbel- och inredningsbranschen behöver ta hand om träprodukter på ett smartare sätt. Detta kommer att kräva helt nya fabriker vilket i sin tur kräver ökad finansiering.

Eventuellt behövs det skapas ett nätverk för att bygga upp en välfungerande närmarknad. Det kan ske genom att jobba mer över branschgränser. Exempelvis kan vissa produkter och råvara användas på ett sätt inom byggindustrin och på ett annat sätt inom möbelindustrin, men råvaran och produkten kan vara densamma.

2.En växande cirkulär ekonomi

I cirkulära affärsmodeller behöver man alltid ha i åtanke om en inredning har ett värde efter avskrivningstiden och avgöra om det går att sälja vidare möblerna eller produkterna.

I de fall det finns specialinredning bör det tidigt övervägas om det går att sälja själva råvaran eller göra andra produkter av den, efter avskrivningstiden. Kanske går det att dra det så långt att man skulle kunna leasa ut en specialinredning till exempelvis ett hotell eller kontor?

3.Råvarubegränsning

Materialoptimering är en förutsättning för att kunna anpassa branschen till en global råvarubegränsning. Det handlar om att använda mer av varje stock i svensk möbel- och inredningsproduktion. Här krävs en parallell attitydförändring hos konsumenter och producenter kring naturliga inslag i träet såsom kvist eller barkdrag och en förståelse för att trä är naturligt.

4.Nästa industriella trä-era

I möbel- och inredningsbranschen kommer man att se ytterligare fokus på automatisering och robotisering. Man kommer även att använda råvara på ett annat sätt, som att exempelvis producera nya skivor utan lim eller 3d-printa med cellulosa.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration