God Jul och Gott Nytt år önskar Svenskt Trä

Det lackar mot jul och vi kan snart lägga ytterligare ett år bakom oss.

Det är svårt att se tillbaka på 2023 utan att tankarna går till krig, rusande räntor och en svag svensk valuta. Den svaga kronan har å andra sidan varit gynnsam för exporten av trävaror, vilket till stor del har kompenserat för ett minskat bostadsbyggande på hemmaplan. 

Men, med det tacksamma uppdraget att sprida kunskap om trä, träprodukter och träbyggande är det omöjligt att inte också tänka på alla de positiva saker som året har fört med sig. Färskt i minne har vi bland annat vårt event “Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä”, som i år fokuserade på omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Även vid årets upplaga av Trämarknaden i Karlstad var det fokus på träindustrins roll i den gröna omställningen. Men det är inte bara vid våra egna event som träbyggandets fördelar diskuteras. På FN:s klimatkonferens COP28 i Dubai lyftes i dagarna ett ökat träbyggande upp som en viktig strategi för att minska utsläppen av växthusgaser och öka inlagringen av kol.  

När bostadsbyggandet väl tar fart igen är det ingen tvekan om att trä kommer att spela en central roll för att vi ska kunna nå våra klimatmål. Det är lätt att känna sig både lyckligt lottad och stolt över att få vara en del av en bransch som är så viktig för den gröna omställningen! 

Nu ser vi med spänning fram emot vad 2024 för med sig. En sak som vi redan vet är att vinnaren av det prestigefulla Träpriset kommer att utses i mars. Men redan från mitten av februari kommer du här på hemsidan kunna ta del av juryns arbete genom sex förinspelade avsnitt som avslutas med att vinnaren utses i direktsändning. Men innan dess ser vi fram emot lite ledighet över helgerna. 

Vi vill önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Anna och alla medarbetare på Svenskt Trä 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration