Lekfullt boende genom rumslighet och materialmix

ARTIKEL I Sorgenfri – stadsdelen med Malmös vackraste namn och tyngsta industrihistoria – glöder tegelfasaderna på Förstberg Lings 12 hus i kvällssolen, ackompanjerade av interiörens varma material. Den genomtänkta arkitekturen är nominerad till Kasper Salin-priset.

Tegel knyter an till områdets industrihistoria och fasar in de tolv husen där den gamla kvartersstrukturen möter den nya. Byggnaderna låter det yttre vila i ett samlat och reserverat uttryck och öppnar upp i en interiör där korslimmat trä (KL-trä), plywood och tegel lånar sin värme till vardagslivet.

Entréplanet organiserar sig runt en kärna klädd med tegelblock, monterade med ett speciellt tunnbruk, som med sitt förband väver en fast stomme omkring nedre planets toalett och duschutrymme. Den taktila upplevelsen domineras annars helt av stommens KL-trä och den varma variationen med plywoodskivor i lätta väggar, monterade som stående kassetter.

På andra sidan kärnan finns det nedre vardagsrummet med dubbel takhöjd samt köket utmed sin långvägg. Alla öppningar på entrésidan och gårdssidan går att ställa upp på vid gavel, vilket får huset att sväva på sin tegelkärna och fasaden att förvandlas till en pelargång. Det är en sällsynt kvalitet och ett exempel på hur den strama och slutna fasaden med en gest kan bestämma sig för att bjuda till med en sådan öppenhet.

Materialen är fullt exponerade för vardagen, de möter varandra med hög precision och på precis rätt plats för att markera sin rumsliga funktion. Rörelsen uppåt i huset, via trappan i björkplywood, ramas in av en mörkt varm, vinröd färg. Samma röda kulör återkommer i MDF-skivorna som utgör köksinredningen och badrummens skjutdörrar. Mellanplanet upptas av tre flexibla rum samt den dubbla takhöjden som ger luftig volym även här. Återigen överraskar fasadens uttryck av strikt fönstersättning, när mellanplanets fönster fyller det två etage höga rummet med ljus. En inre fönsteröppning med samma mått som fasadöppningarna skapar kontakt mellan vardagsrummet och mellanplanets ena sovrum. Material och texturer bryts av runt huset, som i en spiral, där översta planet delas mellan två sovrum, badrum och ett uterum åt varje håll. Den mindre balkongen utanför badrummet är en intim och praktisk plats, medan terrassen på motstående sida är den perfekta hybriden av skyddat atrium och frihetsfrämjande utblick. Teglet kommer tillbaka in i synfältet och ramar in utsikten från den nu välbekanta dimensionen av muröppningen.

Träklädda rum

Det fanns en tid då många fasade för det helt träklädda rummet; tak, golv och väggar, omålade fönsterfoder, innerdörrar och skåpdörrar av trä kan onekligen upplevas som överväldigande enhetligt. Tidvis fnissas det om furufest, fjällstuga och bastu, men trärent verkar alltid återkomma, och allt oftare ses plywood som tematiskt inredningsmaterial. Skivmaterialet blev efterkrigstidens hjältematerial och gjorde intåg på bred front i 1950-talets inredningar, vägledda av pionjärer som makarna Eames experimentella design och Richard Neutra som använde plywood i ett av de första case study-husen redan 1936.

Att avstå från gipsväggen och golvlisten ställer helt andra krav på byggandet. Om arkitekten orkar driva på och om hantverksskicklighet finns så kan stommen blottas som här. Taken är genomgående brandbehandlade med flamskyddsfärg. Brandskyddet sker främst genom en noggrann beräkning av rumsvolymerna.

Interiören som samtalsämne

Med all denna råhet blir interiören ett givet samtalsämne, både bland besökare och hantverkare, och uttrycket tenderar att vinna i längden. Det går fort att vänja sig vid den varma famnen där materialen tryggt lutar sig mot vad de är och vad de gör för oss. Så är också KL-träet mycket precist bearbetat i de tolv husen, med en hög maskinell noggrannhet och en god finish på det.

Det strama och starka uttrycket är ett resultat av en sammanhållen och intakt vision från marktilldelningen 2019 fram till färdiga bostäder 2022. Fasadkompositionen med sex lika stora muröppningar återkommer på båda sidor av huslängorna. På entrésidan finns både ett glasat entréparti till hallen och en klassisk garagedörr.

Förstberg Ling litar på värmen och den vardagliga elegansen i ett material som visuellt samsas med KL-trästommens olika visuella riktningar. Arkitekterna inspirerades av det ursprungliga tillstånd som existerar under byggskedet. Innan varje bostad kläs in och anpassas till det vita hemmets omålade canvas finns en tidpunkt när allt är öppet och löftesrikt, rått men med värme. I dessa tolv hus har denna känsla fått råda hela vägen in till inflyttning. Varje enskild bostad är från början precis likadan och formas sedan i absolut närkontakt med livet till en precis och rustik grund för det individuella

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration