Från Framtidsmötet: Så kan Sverige stötta uppbyggnaden av Ukraina

Foto: Carl Moser

Andrii Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör i Sverige.

Årets Framtidsmöte, arrangerat av Skogsindustrierna, bjöd på många intressanta framtidsspaningar och inspel. Bland annat diskuterades hur svensk träbyggnadsindustri kan bidra till en framtida uppbyggnad av Ukraina. Landet efterlyser svensk expertis för att på sikt möjliggöra den omfattande återuppbyggnaden.

Framtidsmötet 2023 hölls i Stockholm den 18 april. Konferensen hette tidigare ”Forum för bioekonomi” och årets upplaga fokuserade på hur skogssektorn kan påskynda omställningen till en fossilfri framtid.

En av programpunkterna under dagen var "Kan svensk träbyggnadsindustri vara en del av den hållbara uppbyggnaden av Ukraina?". Samtalet leddes av Svenskt Träs direktör Anna Ryberg Ågren. På scenen deltog även Andrii Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör i Sverige, Liudmyla Lemrini, ordförande Svensk-Ukrainska handelskammaren och Susanne Rudenstam, chef för industriellt träbyggande på Sveriges Träbyggnadskansli.

Ambassadören Andrii Plakhotniuk konstaterade att Ukraina kommer att vara mycket beroende av omvärlden och samarbetspartners i uppbyggnaden av landet när kriget tar slut. Han lyfte att vi behöver börja bygga samarbeten redan nu. En viktig del för Ukraina är att framåt kunna omvandla potential till konkreta projekt – och att få ta del av andra länders byggnadsrelaterade kunskap om ny teknik, innovationer och nya affärsmodeller.

– Vi välkomnar alla partners att komma till Ukraina för att börja med små projekt inom områden som kan genomföras direkt. När vi har framgångshistorier från dessa projekt kan de implementeras ytterligare inom andra områden. Vi bjuder in ny teknik och specialistkunskap och erfarenheter som finns i Sverige, i EU och på andra håll i världen, sa Andrii Plakhotniuk i en tidigare intervju med Skogsindustrierna.

Susanne Rudenstam framhöll att svensk träbyggnadsindustri har kommit långt fram på dessa områden, bland annat genom sitt arbete med att förändra affärslogiken för hela byggindustrin. Den övergripande drivkraften är- och har varit att minska klimatavtrycket från byggindustrin. Därför kommer landets träbyggnadsindustri kunna bidra med stor kunskap och expertis i uppbyggnaden av Ukraina, enligt Susanne.

Anna Ryberg Ågren ställde frågan till Andrii Plakhotniuk, vilken potential han ser för träbyggnad i Ukraina.

– Ukraina kommer att behöva allt när det kommer till träkonstruktioner och design, då det är bra för miljön och det är bra för vår framtid. Hållbara lösningar behövs för alla ukrainare och resten av världen. Vi kommer att välkomna alla möjligheter att bygga träkonstruktioner när det blir fred i delar av landet, sa han.

Läs mer på Skogsindustriernas hemsida: Ukraina efterlyser svensk expertis för att återuppbygga landet

Fler inspel och framtidsspaningar från Framtidsmötet

  • ”Det viktigaste vi kan göra för att minska vår klimatpåverkan är att se till att Max hamburgare med låg klimatpåverkan smakar minst lika bra som de vanliga.” Kaj Török, hållbarhetschef på MAX Burgers.
  • "Hållbarhet kommer alltid att vara essensen av vår affär,” Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna.
  • Landsbygdsminister Peter Kullgren pratade om vikten av subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut ska fattas närmast den som berörs, och att fortsätta arbetet med att låta skogen ska vara en nationell kompetens, framförallt i EU arbetet.
  • ”Samarbete och gemensamma mål är vägen framåt,” Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall.
  • ”En växande medelklass behöver produkter. Produkter som förpackad mat, hygienartiklar, bostäder, textilier och energi. Vad ska dessa göras av? Vi ser att Sveriges skogsindustris roll på den globala marknaden ökar då andra länders export på längre sikt minskar,” Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.
  • Överallt är vi omgivna av skogsprodukter, och högteknologisk teknik i skogen. "Se till allt vi kan göra av en enda stock, det borde vara wow nog. Allt kanske inte behöver ha en wow-effekt när vi pratar om hur långt vi har kommit?!", Kari Andersson, vd på Hilmer Andersson.
  • ”Skogen är en del av folksjälen, den har gett landet de inkomster som har bidragit till att bygga upp vårt välstånd. Skogen skapar sysselsättning i hela landet och spelar en viktig roll i den gröna omställningen. Skogen har många roller att spela och samlar många intressen. Många är de beslut som ska tas”, H.M Konungen Carl XVI Gustaf under prisceremonin för bland annat Greve Carl Bernadottes skogspris.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration