Bara tillsammans kan vi bygga en hållbar framtid

KRÖNIKA Tinna Harling, arkitekt SAR/MSA, ordförande Egnahemsfabriken.

Hur kan vi tillsammans skapa bostäder, i hållbara material och med återbruk, för människor utan stor plånbok?

Efter tolv år som planarkitekt på Tjörn, med mycket dialogarbete och samtal med människor i alla åldrar, kände jag mig frustrerad över hur svårt det var att få fram de bostäder som medborgarna frågade efter, det vill säga hållbara och vackra bostäder som även unga och äldre har råd att bo i. I stället planeras och byggs det havsnära, stora villor och lägenheter som endast välbeställda har möjlighet att köpa.

Tillsammans med några lokalt engagerade personer startade jag därför Egnahemsfabriken på Tjörn 2017, både för att bygga en mötesplats för människor som är intresserade av att hitta nya sätt att bygga bostäder på och för att skapa konkreta exempel på att det går att bygga hållbara bostäder även för dem utan stor plånbok. Tillsammans med ett engagerat gäng bestående av arkitekter, snickare, forskare och volontärer driver vi Egnahemsfabriken. Bostadsfrågan omvandlas här från individuella problem till gemensamma angelägenheter. Vår verksamhet är även en del av det som vi i Sverige kallar idéburet och socialt byggande.

På Egnahemsfabriken tar vi vår utgångspunkt i det socialt organiserade byggandet av små bostadshus. Att byggandet är socialt innebär att det präglas av ett brett deltagande och involvering. Vi bygger framför allt små hus. Volontärer, professionella arkitekter och snickare stöttar självbyggarna. Den lilla skalan gör det enkelt att arbeta med återbrukat material, och trä är det material som oftast är både enklast och mest hållbart för den som vill bygga själv. Vi såg tidigt att vi behövde samverka med kommuner för att kunna erbjuda dem som bygger hus med oss mark och ett sammanhang. Sedan 2021 driver vi därför forskningsprojektet »Egnahem för alla« med bland annat Orust kommun som har gett en nybildad egnahemsförening en markanvisning på 20 tomter med plats för gemensamma funktioner, till exempel gemensamhetshus och odling.
Intresset för att som boende delta i projektet är stort, och gruppen som ska bygga består av olika åldrar men framför allt unga.

För att möjliggöra liknande initiativ med byggnation av småskaliga bostäder med hållbara material för medborgare utan mycket pengar krävs det samarbete mellan kommuner och de grupper av människor som vill bygga på annat sätt än det konventionella. Det är även viktigt att grupperna får stöd av professionella projektlotsar, arkitekter och snickare. Kanske kan den lågkonjunktur vi nu står inför göra att kommunernas intresse för samverkan med organisationer som arbetar med olika former av idéburet och socialt byggande ökar.

Detta är en krönika. Ståndpunkter i texten är skribentens egna.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration