Träbyggnadsturné i Kiruna

Programmet är skräddarsytt efter lokala förutsättningar och på turnéns andra stopp fördjupar vi oss i hur limträ är det naturliga valet för en stad som ställer stora krav på effektivt, modernt och miljövänligt byggande anpassat till kärvt klimat. Förflyttningen av Kiruna stad skapar en unik möjlighet att förnya staden med attraktiva byggnader av hög kvalitet genom rätt användning av modern och miljövänlig byggteknik i kombination med förnybara byggmaterial.

I Kiruna är förutsättningarna extra goda för träbyggande
Trä är lätt och starkt och därmed effektivt att transportera över längre sträckor.
Alternativa byggmaterial och byggsystem är inte lika väl anpassade för effektivt byggande i kallt klimat.
Trä möjliggör byggande av alla typer av konstruktioner.

Programmet för dagen:

13.00 Klimatpåverkan och ekonomi – Kirunas förutsättningar talar för trä
Hans-Erik Johansson, senior advisor, Sveriges Träbyggnadskansli
13.30 Bärande konstruktioner i trä
Roberto Crocetti, professor i byggnadsteknik, Lunds Tekniska Högskola
14.00 Klimatfördelar av att välja trä
Ulf Wiklund, marknads- och utvecklingsansvarig - miljö, Tyréns
14.30 Design för ett nordligt klimat
Hans Murman, arkitekt, Murmans Arkitekter


Träbyggnadsturné 2015 är en serie av inspirerande framträdanden med fokus på hållbart och modernt byggande i limträ. Turnén inkluderar inspirerande föredrag och mingel och är ett utmärkt tillfälle att nätverka med regionala och nationella aktörer inom hållbart byggande och samhällsplanering.

Limträ är ett attraktivt och modernt konstruktionsmaterial som med sin lokala härkomst skapar en härlig känsla för leverantör såväl som slutkund. Trä och limträ är dagens enda förnybara byggnadsmaterial vilket skapar goda möjligheter för ett miljövänligt och hållbart byggande. Ett ökat användande av limträ svarar mot de ökade krav som ställs på effektiva och konkurrenskraftiga konstruktionslösningar samtidigt som attraktiva boendemiljöer skapas för den slutliga användaren.

Varmt välkomna!

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration