Trämarknaden i Karlstad 2016

Program Trämarknaden finns nu att läsa här.

Torsdagen den 17 november 2016 

11.00 - 12.00 Träbyggandet - motorn i Värmlands utveckling?
Mats Kinnwall, chefekonom, Skogsindustrierna
Mikael Lindberg, Head of Sales Scandinavia, Stora Enso
Susanne Rudenstam, chef, Sveriges Träbyggnadskansli

14:00 - 16:00 Marknadsdebatt

  • Inledning
  • Svenska bygghandelsmarknaden: Ulf S Gustafsson, Byggmaterialhandlarna (svenska)
  • Brittiska marknaden i skenet av Brexit: David Hopkins, Timber Trade Federation (engelska)
  • Marknadsöversikt: Magnus Niklasson (engelska)

Sågverksrepresentanter:

  • Lars Thorsrud, Moelven Timber
  • Olle Berg, Setra Group

Utnämning av riddare av Trämarknadsorden

16:00 - 18:00 Marknadsmingel

Passa på att besöka våra utställare från onsdag lunch och hela torsdagen.
Med reservation för ändringar.
Seminarierna är gratis. Ingen anmälan behövs.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration