Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor.

Trämarknaden i Karlstad 2016

Program Trämarknaden finns nu att läsa här.

Torsdagen den 17 november 2016 

11.00 - 12.00 Träbyggandet - motorn i Värmlands utveckling?
Mats Kinnwall, chefekonom, Skogsindustrierna
Mikael Lindberg, Head of Sales Scandinavia, Stora Enso
Susanne Rudenstam, chef, Sveriges Träbyggnadskansli

14:00 - 16:00 Marknadsdebatt

  • Inledning
  • Svenska bygghandelsmarknaden: Ulf S Gustafsson, Byggmaterialhandlarna (svenska)
  • Brittiska marknaden i skenet av Brexit: David Hopkins, Timber Trade Federation (engelska)
  • Marknadsöversikt: Magnus Niklasson (engelska)

Sågverksrepresentanter:

  • Lars Thorsrud, Moelven Timber
  • Olle Berg, Setra Group

Utnämning av riddare av Trämarknadsorden

16:00 - 18:00 Marknadsmingel

Passa på att besöka våra utställare från onsdag lunch och hela torsdagen.
Med reservation för ändringar.
Seminarierna är gratis. Ingen anmälan behövs.