Dubai Wood Show

Svenskt Träs deltar på Dubai Wood Show 2016. Mässan är den största trävarumässan i Mellanöstern och Nordafrika-regionen och lockar även besökare från Indien, Pakistan samt östra Afrika.