Skogsnäringsveckan

Skogsnäringsveckan är den årliga mötesplatsen där branschen, politiker och andra intressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör skogsnäringen.

Här kan du läsa mera om Skogsnäringsveckan.