Interiört trä - påverkan på välbefinnande

Resultat från forskningsprojektet Wood2New, ett europeiskt forskningsprojekt, presenteras den 26 januari kl 08.30-10.30 i Wallenbergssalen, Näringslivets Hus, Stockholm.

Vi tillbringar 90 procent av vår tid inomhus.

 
I hemmet anlitas experter för att hitta våra unika stilar och skapa trivsamma miljöer. På jobbet skall miljön bidra till effektivitet och funktionalitet.
Det är sällan det talas om hur material- och produktval påverkar miljön och oss. Oftast är det värden för negativ påverkan, men sällan påtalas positiva effekter olika kombinationer av material kan ha.
 
Wood2New har syftat till att undersöka hur interiöra trämaterial påverkar luftkvalitet, buffring av ämnen och energi, upplevelsen av olika material. Deltagare från ingående länder har undersökt olika aspekter av dessa områden och byggt upp en kunskap.
 
Nu vill vi dela med oss av våra resultat och bjuder in till seminarium tillsammans med Sveriges Träbyggnadskansli och Trä- och Möbelföretagen.
 
08.00 Kaffe och fralla serveras
 
08.30 Inledning, Tomas Nord, Linköpings Universitet
 
08.35 Presentation och diskussion av resultat
  • Nationella krav på inomhusmiljö
  • Buffringsförmåga av trämaterial
  • Hygrotermisk massa
  • Luftkvalitet inomhus i nybyggda hus
  • Modellering av inomhusklimat
  • Trämaterial i vårdinrättningar
  • Inredningsdesign i kontorsmiljöer 
10.30 Öppen diskussion
 
Presentationer hålls både på engelska och svenska.
 
Seminariet är kostnadsfritt men vi önskar en anmälan för kaffebeställning. Inger Thunvik, inger.thunvik@tmf.se, 08-7627264. 
 
Välkomna!
Sveriges Träbyggnadskansli och Trä- och Möbelföretagen i samarbete med Wood2New.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration