Trämarknaden i Karlstad 2017

Den 23 november är det dags för årets Trämarknaden i Karlstad. Landshövding Kenneth Johansson öppnar Trämarknad följt av seminarier, debatt och utnämning av riddare av Trämarknadsorden.

Program

11:00 – 11:50 Bygghandeln - sågverkens viktigaste kund

Svensk Bygghandel i stark utveckling och hur digitaliseringen kan bidra
Ulf Gustavsson, VD, Byggmaterialhandlarna (svenska)
Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för Sveriges bygg-, järn- och färghandelsföretag och bildades 2004. Utvecklingen har varit mycket positiv och bygghandeln är sågverkens enskilt största marknadssegment.

Brittisk bygghandel - svensk sågverksindustris viktigaste exportsegment                                                 
David Hopkins, CEO, TTF** (Timber Trade Federation) (engelska)
Timber Trade Federation, TTF, är en av de största branschorganisationerna i Storbritannien inom träsektorn och representerar bland annat importörer, agenter, distributörer samt bygghandel och industri.

Hur utvecklar svensk sågverksindustri sin position på dessa två viktiga marknader?
Anders Ek, Senior Advisor, SCA Timber  
Johan Fröbel, Chef teknik och distribution, Svenskt Trä (svenska)
SCA Wood är en av Europas ledande leverantörer av träbaserade produkter och producerar 2,1 miljoner kubikmeter per år.

13:45 – 14:00 Inledningsanförande
Landshövding Kenneth Johansson, Värmland län (svenska)
Kenneth Johansson var tidigare riksdagsledamot för Centerpartiet och sedan 2006 ordförande i riksdagens socialutskott fram till han tillträde som landshövding för Värmland 2012.

14:00 – 14:20 Makroekonomisk utveckling, en utblick på våra globala marknader
Mats Kinnwall, Chefsekonom, Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna (engelska)
Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri.

14:20 – 14:45 Konkurrenskraftsstudie av svensk sågverksnäring
Peter Berg, Director of Knowledge, Paper & Forest Products, Mc Kinsey (engelska)
Peter Berg har lång erfarenhet av branschspecifikt stöd inom internationell skogsindustri och kommer att redogöra för resultatet av en nyligen genomförd konkurrenskraftstudie av svensk sågverksindustri.

14:45 – 15:10 Nordiskt högkvalitativt stål, framgång genom differentiering och nära kundarbete
Göran Nyström, EVP Group Marketing & Technology, OVAKO (engelska)
Ovako är en ledande europeisk tillverkare av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin.

15:10 - 15:25 Paus med förfriskningar

15:25 – 15:50 Paneldiskussion: utveckling av träindustrin för ökat värdeskapande och lönsamhet 
Föredragshållarna samt Peter Eklund , VD Bergkvist Insjön, Anders Lindh, Divisionschef, Moelven Timber och Anders Ek, Senior Advisor SCA Timber och Ordförande Cei Bois*. (engelska)
Cei-Bois* står för European Confederation of Woodworking Industries och TTF** för Timber Trade organisation den brittiska importörsföreningen. TTF:s medlemmar representerar de svenska sågverkens enskilt största segment.  

15:50 – 16:15 Marknadsöversikt
Magnus Niklasson, Marknadsanalytiker Skogsindustrierna, beskriver marknadstrenderna och diskuterar utvecklingen med paneldeltagarna Olle Berg, Marknadsdirektör Setra Group, David Hopkins, Lars Thorsrud, Marknadsdirektör Moelven och Anders Ek. (engelska)

16:15 – 16:40 Träpriset 50 år, reflektioner om utveckling och framtid
Tomas Alsmarker, VD/CEO för Nyréns Arkitektkontor och medlem av Träprisjuryn 2016 ger sin syn på utvecklingen av och framtiden för träbyggandet.

16:40-16:45 Utnämning av riddare av Trämarknadsorden

17:00 Trämarknadsmingel

Seminariet är kostnadsfritt och ingen anmälan krävs. Välkommen!

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration