Skogsnäringsveckan 2017

Bioekonomiskt Forum - tisdag 25 april - är årets viktigaste arena för branschen och samhällsintressenter att mötas för att diskutera aktuella frågor med koppling till skogsnäringen. I 150 år har skogsnäringen mötts för att ge insikt och inspiration - och säkra utvecklingen av en livskraftig skogsindustri.

Årets program har fokus på träbyggande och innovation. Forskare, politiker, bygg- och teknikchefer samt forsknings- och innovationschefer kommer för att ge sin syn på hur vi kan få bioekonomin att växa och oljeberoendet att minska.

#bioekonomi

Ta del av programmet och anmäl dig här

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration