Händelser i februari 2018

  • Myter, möjligheter & mervärden
    Grand Hôtel, Stockholm

    Trästad bjuder in till ett heldagsseminarium under temat "Myter, möjligheter och mervärden med modernt träbyggande".