Seminarium om klimatneutral byggteknik

Kom och prata klimatneutral byggteknik med oss. Lyssna bland annat till arkitekten bakom den ståtliga, och tillika svenska satsningen helt i trä på världsutställningen i år, Alessandro Ripellino. Seminariet är arrangerat av Bjerking, Reflex/Ripellino Arkitekter och Svenskt Trä.

Program

Hälsning från Svenskdagen på Expo Dubai.

Svenska paviljongen på världsutställningen i Dubai - en unik helhetsupplevelse där byggnad och utställning samspelar i en berättelse om hållbarhet och öppenhet, Alessandro Ripellino, arkitekt på Reflex/Ripellino Arkitekter.

Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är  förnybart, ekologiskt, miljövänligt och ett klimatsmart material, Susanne Rudenstam, chef Träbyggnadskansliet på Svenskt Trä.

Ett träskepp i Dubais öken. Från svensk skog till märkesbyggnad i Dubai – en konstruktiv utmaning, Eric Borgström, träkonstruktör på Bjerking.


Anmälan sker via Bjerking.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration