Kurs - Diplomerad Träkonstruktör, distans

Bli Diplomerad Träkonstruktör - 5 obligatoriska digitala träffar under veckorna 8 - 17 med start 25 februari. Skaffa dig mer kunskap om träkonstruktioner då det är stor efterfrågan på konstruktioner med bärande stomme i trä, som är ett naturligt val vid ett hållbart och ett miljömässigt byggande.

Det är fortsatt stor efterfrågan på konstruktioner med bärande stomme i trä, som är ett naturligt val vid ett hållbart och ett miljömässigt byggande. Det i sin tur innebär att alltfler konstruktörer vill skaffa rätt och mer kunskap om träkonstruktioner. Svenskt Trä fortsätter därför att erbjuda kursen Diplomerad Träkonstruktör. Efter avslutad kurs ska du kunna medverka vid projektering av träbyggnader som hallbyggnader, lokaler eller flerbostadshus med hög kompetens.  

Kursen hålls veckorna 8 till och med 17 under totalt 13 dagar, varav 5 dagar är obligatoriska. Denna kurs vänder sig i första hand till yrkesverksamma konstruktörer och byggingenjörer med några års erfarenhet av konstruktions- och projekteringsarbete.  

Under våren och hösten 2021 kommer Svenskt Trä även att erbjuda kurser riktade till yrkesverksamma arkitekter, beställare, projektledare och lärare inom arkitektur, byggteknik och samhällsbyggnad. 

Läs mer och anmäl dig här

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration