Händelser i juni 2021

  • Distanskurs- Trä, träbyggnader och träbyggande
    Distans

    Inställd kurs - distanskursen Trä, träbyggnader och träbyggande. Trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet. Det är ett hållbart val när vi ska tillgodose samhällets behov av bostäder och lokaler, och samtidigt minska klimatavtrycket inom byggindustrin. Allt fler satsar på byggnadsprojekt i trä för att bidra till ett mer hållbart byggande som är bra för klimatet. Det växande antalet träbyggnadsprojekt innebär i sin tur ett ökat behov av kunskap om trä som byggnadsmaterial.