Färdplan för möbel- och inredningsindustrin

Foto: Stolab

Möbel- och inredningsindustrin står inför stora utmaningar. Hur skapar man hållbara, cirkulära interiörer av svensk råvara och fler arbetstillfällen?

Vi kommer att gå igenom färdplanen och fokusera både på kort och lång sikt vi kommer även att ta upp initiativ som redan nu pågår där vissa har tagits fram parallellt med färdplanen. Ett bra exempel är den satsning som har tagits fram genom Tillverka i trä. Open Wood är den labmiljö som håller på att utvecklas i industriområdet Långedsverken i Dals Långed. Projektet ägs av Mötesplats Steneby i samverkan med HDK-Valand Campus Steneby, är finansierat Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen och som kommer att kunna bidra till både dialog och kunskap i hela värdekedjan.

Björn Nordin från Svenskt Trä och Mikael Sandqvist från Open Wood presenterar färdplanearbetet och efter det kommer det att finnas möjlighet för dig som deltar att ställa frågor.


Eventet riktar sig till alla inom trävärdekedjan, såväl möbel-  som inrednings- och byggbranschen.

Anmäl dig här till Färdplan för möbel- och inredningsindustrin. Eventet är kostnadsfritt.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration