Cirkulär träbyggnadskonst för framtiden

Foto: Åke E:son Lindman

Under denna kurs bygger vi kunskap om konsten att bygga i trä. Med fokus på såväl detaljer som helhet lär du dig om det cirkulära byggandet.

Svenskt Trä erbjuder under våren kursen “Cirkulär träbyggnadskonst för framtiden”! I denna kurs vill vi bygga kunskap om konsten att bygga i trä, om hur vi med minsta möjliga nyttjande av jordens resurser kan tillgodose dagens behov utan att äventyra för framtida generationer. Vi vill förmedla en konceptuell förståelse för trä och träbyggande genom att belysa hur olika aspekter såsom akustik, välbefinnande, brand, fukt, gestaltning, produktion och konstruktion hänger ihop. Det här är en kurs med fokus på såväl helhet som delhet, på såväl arkitektur som träbyggsystem.

Program och anmälan till "Cirkulär träbyggnadskonst för framtiden" finner du här.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration