Forskningsagendans dag 2023

Hur ser skogsindustrins framtida forskningsbehov ut? Skogsnäringen är en viktig del av lösningen på de stora samhällsutmaningarna och visar vägen mot ett cirkulärt biobaserat samhälle. Vilka är skogsnäringens viktigaste forsknings- och utvecklingsfrågor med sikte på 2033?

– Välkommen till Forskningsagendans dag 2023

Under ett års tid har industri, akademi och institut gemensamt kartlagt utvecklingsområden som ska öka takten i omställningen från fossilt till förnybart, och där skogen och skogens produkter har en nyckelroll.

Den 12 januari presenterar vi Skogsnäringens nya forskningsagenda. Företagsledare och forskare berättar om en spännande utveckling.

Från industrin medverkar bland andra Lotta Lyrå, vd Södra och Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna.

Marie Johansson, och Claes Holmqvist, båda seniora forskare på RISE samt Magnus Thor, FoI-chef Skogforsk kommer tillsammans med industrirepresentanter guida oss genom prioriterade forsknings- och utvecklingsfrågor. 

Läs mer om Forskningsagendans dag 2023 och anmäl dig här.

Välkommen!

Torgny Persson
forsknings- och innovationsdirektör
Skogsindustrierna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration