Trähusdagarna 2023

På trähusdagarna diskuterar vi det som är mest aktuellt inom trähusbyggandet just nu.

Program för Trähusdagarna 2023

Dag 1 onsdag 15 mars

Moderator: Tomas Alsmarker – Svenskt Trä

Från 09.00: Registrering – kaffe, mässa, mingel

 • 10.00: Trähusdagarna öppnas – Anders Rosenkilde TMF & Magnus Falk SHS/RISE
 • Inledning – Joakim Henriksson, ordf. TMF Trähus, Vd OBOS Sverige
 • Inspirationsföredrag – Nytt byggprojekt
 • Utställarsprint

11.45-12.40: Lunch

 • Kombinerat system värme & ventilation, Agneta Persson, Anthesis                                  
 • Flexibilitet, solel och laddning, Patrik Ollas,RISE
 • Paus
 • Hus för flexibel energilast, Morgan Willis, RISE
 • Expertkommentar

14.30-15.00: Kaffe och minimässa

 • Solel till värmepump, Svein Ruud, RISE
 • Alternativ platta på mark                                  
 • KL-Trä
 • Foamglas
 • Klimatförbättrad betong
 • Paus
 • Bioisolering – prestanda och egenskaper, Oskar Ranefjärd, LTH
 • Nya energikrav EPBD och BBR

19.00 Middag och underhållning

Dag 2 torsdag 16 mars

Moderator: Magnus Falk, RISE

Från kl 09.00                       

 • Nya brandkrav
 • Ny BBR – verifiering av funktionskrav
 • Expertkommentar

10.00-10.30: Kaffe och minimässa                                   

 • Hållbarhet och träbyggande - Robin Ljungar, TMF
 • Industriellt återbruk
 • Paus                                   
 • Cirkulärt byggande
 • Expertkommentar

12.00-13.00: Lunch

 • Fuktprojektering – Olof Mundt-Petersen, Polygon/LTH
 • Akustik små rum – Nata Amiryarahmadi, RISE                         
 • Expertkommentar

14.00 – 14.30: Kaffe och minimässa

Anmäl dig här på RISE hemsida.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration