Webbinarier inför omröstningar om kommande Eurokoder för beräkning

Välkommen till Svenskt Träs första webbinarier inför omröstningar om kommande Eurokoder för beräkning av träkonstruktioner, den 12 juni och 27 juni 2023.

Efter flera års bearbetning utförd av experter från hela Europa, är det dags för utkasten till andra generationens Eurokoder, att gå på formell omröstning (Formal Inquiry) som anordnas av SIS under sep-dec 2023. Utkasten som är mer omfattande än nuvarande EK95 består av fyra delar på över 750 sidor. De innehåller helt nya delar, nya beräkningsprinciper, nya materialdata, fler och nya bilagor med mera, som de flesta användare inte hinner fördjupa sig i under så kort tid.

För att möjliggöra för konstruktörer, beställare samt övriga målgrupper och intressenter att få tillräckligt med insyn i vad de nya Eurokoderna innebär för träkonstruktioner före omröstningarna, bjuder Svenskt Trä in till ett antal webbinarier under juni-okt 2023. Alla webbinarier leds av insatta experter som har följt arbetet med de nya Eurokoderna på nära håll.

Webbinarium den 12 juni 2023 kl. 13.00-16.00

Under webbinariet kommer följande punkter att behandlas:

  • Introduktion om andra generationens Eurokoder: från allmänna principer och laster till dimensionering av träkonstruktioner. (Linda Mellgren, Patrice Godonou)
  • Kort om tryck vinkelrätt fiber, skjuvning, stabilisering och nytt avsnitt om KL-trä (Erik Serrano)
  • Kort om Nya data och tabeller om skruvar och dymlingar, beräkning av infästningar, förstärkningar och kritiska situationer (Robert Jockwer)
  • Kort om dimensionering av träkonstruktioner för brand (Alar Just)
  • Bjälklagsvibrationer – Vad innebär den nya EC5? (Kirsi Jarnerö)
  • Vad betyder det nya med ”dimensionering för robusthet”? (Sven Thelandersson)
  • Den nya delen om utförande och dess koppling till bl.a. AMA (Patrice Godonou)
  • Vad blir relationen mellan Eurokoderna och Boverkets nya föreskrifter för bärande träkonstruktioner? (Oskar Larsson Ivanov)

Webbinarium den 27 juni 2023 kl. 9.00-12.00

Under webbinariet sker fördjupade genomgångar och praktiska jämförelser mellan nuvarande och kommande Eurokoder för beräkning av träkonstruktioner med betoning på följande punkter:

  • Tryck vinkelrätt fiber, skjuvning, stabilisering och KL-träkonstruktioner (Erik Serrano, LTH)
  • Nya data och tabeller om skruvar och dymlingar, beräkning av infästningar, speciells infästningar (t.ex. takstolar), förstärkningar och kritiska situationer (Robert Jockwer, Chalmers)

Efter sommaruppehållet tillkommer fler liknande fördjupade genomgångar om bland annat vibrationer i träbjälklag, branddimensionering av träkonstruktioner, dimensionering av träbroar, dimensionering av befintliga träkonstruktioner, robusthet vid beräkning av träkonstruktioner, m.fl.

Intresserad? Anmäl dig till ett eller båda webbinarierna här.

Vid eventuella frågor, kontakta Patrice Godonou på patrice.godonou@svenskttra.se.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration