Möbelriksdagen 2023 - Samverkan, Mod och Ansvar

Med den årliga Möbelriksdagen vill Interior Cluster Sweden erbjuda en unik mötesplats med inspiration, kunskapsutbyte och möjlighet till nätverkande för alla betydelsefulla aktörer, stora som små, som dagligen strävar efter att stärka och främja svensk möbel- och inredningsbransch.

Årets tema är Samverkan, Mod och Ansvar - från råvara till färdig inredning. Vilket ansvar har vi alla i den pågående klimatomställningen? Hur kan vår bransch genom ökad kunskap och dialog gå i bräschen för en långsiktigt hållbar utveckling? På vilka sätt synliggör vi svensk design och vårt hållbarhetsarbete för att utveckla vår affär? Vi berättar om innovativa lösningar och pågående initiativ, belyser ämnen som produktpass, förändrade köpprocesser och mycket annat!

Mer information och länk till anmälan Möbelriksdagen 2023

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration