Nordbygg 2024 och tävlingen "Nya ögon på trä"

Svenskt Trä finns på plats under Nordbygg den 23-26 april, 2024. Du hittar oss i monter C:14:41.

Information uppdateras löpande. Läs mer om Nordbygg här.

 

Arkitekturtävling med fokus på trä för studenter  

För att öka kunskapen om trä och inspirera till nya kreativa sätt att använda materialet anordnas studenttävlingen "Nya ögon på trä" inför mässan Nordbygg. Arkitekturstudenternas utmaning är att utforma en mötesplats med en scen och det vinnande bidraget kommer att visas på entrétorget på mässan. 

Tävlingen arrangerar av Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med Svenskt Trä och  Sveriges Arkitekter. Nordbygg äger rum 23-26 april och är en viktig mötesplats för aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. 

Här hittar du mer information om tävlingen:  

”Nya ögon på” - information om tävlingen på Nordbyggs webbplats

 

Som en del i tävlingen föreläser Svenskt Träs experter Johan Fröbel och Tomas Alsmarker om trä och träbyggande. Se föreläsningen här:  

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration