Almedalen 2024

Skogsindustrierna, som Svenskt Trä är en del av, är på plats i Almedalen 2024. Vi befinner oss på Gotlands Konstmuseum, S:t Hansgatan 21. Välkommen på våra seminarium och träffa företrädare för branschen. Vi finns där från tisdag till torsdag (25-27 juni). Nedan finner du vårt program för veckan. Programmet uppdateras löpande.

Program för veckan

25 juni

26 juni

PODD MOMENTUM

EN NY EKONOMISK GEOGRAFI?

Är vi på väg mot en ny ekonomisk geografi där geografiska fördelar återigen spelar en viktigare roll och där tillväxten kommer i hela landet? Idag är flyttnettot till Stockholm negativt och tillväxten högst i norra Sverige. Vad är centrum och vad är periferi i en värld där geografi återigen rycker i förstafiolen? Denna fråga ställer sig Per Schlingmann och Kjell A Nordström i podcasten Momentum som spelas in inför publik på Almedalens poddscen. Gäster är Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman och Björn Elfstrand, vd för Sparbankernas riksförbund.

  • Datum och tid: onsdag 26 juni kl. 10:00
  • Var: Almedalens poddscen, St Hansgatan 47

Letar du efter personer med expertkunskap till en paneldebatt eller seminarium? Eller vill du boka ett personligt möte? Kontakta våra kollegor här.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration