Allt fler kontorshus uppförs med stomme av trä

Publicerad 2021-05-26

Korsningen. Foto: Utopia Arkitekter

Kravet på hållbarhet har fått efterfrågan på limträ att skjuta i höjden där byggnationen av flervåningshus, idrottshallar och andra stora träbyggnader driver på försäljningen. Nu ökar även intresset för flervåningskontorshus med trästomme där flera spännande exempel just nu uppförs på olika platser i landet.

Att bygga i trä har många positiva effekter. Framför allt ger det mindre klimatpåverkan än andra traditionella konstruktionsmaterialAtt vi nu ser en ökning av antalet flervåningskontorshus med trästomme tar det hållbara byggandet till en ny nivå 

Utöver minskad klimatpåverkan finns fler starka incitament för att bygga kontorshus i trä. Några exempel är kortare produktionstid, minskat antal transporter på grund av materialets låga vikt och en bättre arbetsmiljö för dem som bygger. För de blivande hyresgästerna väntar en varm, funktionell och trivsam arbetsmiljö där trä i en rad studier visat sig ha en god inverkan på hälsa och välmående. Det är argument som gör det lättare att både hyra ut lokaler och behålla befintliga hyresgästerValet av trä innebär även fördelar kopplade till finansieringen. Den som väljer att bygga hållbart kan få lån till lägre ränta via så kallade gröna lån. 

I centrala Uppsala bygger NCC Magasin X för fastighetsbolaget Vasakronans räkning. När det står klart under 2022 blir det Sveriges största kontorshus med en stomme helt i trä. Magasin X är ritat av White Arkitekter och får 11 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på sju våningar. Martinsons Byggsystem AB har levererat stommen som består av KL-trä i bjälklagen, liggande balkar i limträ och pelare i limträ som står på varandra från botten och hela vägen upp genom byggnaden. Intresset för kontorshuset har varit stort med en uthyrningsgrad på 80 procent redan två år före projektavslut.  

Snart är det dags för inflyttning i det fem våningar höga kontorshuset Nodi som byggs i Nya Hovås söder om Göteborg på uppdrag av fastighetsutvecklaren Next Step Group. Det blir stadens första kontorshus i trä som även det är ritat av White Arkitekter. Här syns verkligen valet av material i allt från den exponerade trästommen till flera synliga träkonstruktioner, både interiört och exteriört. Och det är mycket trä i Nodi. Hela 5 909 meter limträ för att vara exakt – alltså 6 kilometer om pelare och balkar av limträ skulle läggas på rad. 

Fördelarna med denna kontorsbyggnad är att den kommer att ge en trivsam och behaglig inomhusmiljö med sin synliga stomme som skapar träkänsla inifrån och ut. Valet av trä ger även ett snabbt montage och en trivsam arbetsplats under uppförandeskedet. Att det dessutom är ett miljösmart alternativ med lågt klimatavtryck gör inte saken sämre, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB 

Ett tredje spännande exempel är kontorshuset Korsningen som ingår i pilotprojektet ”Vi ger arkitekten makten”. Huset uppförs i Örebro och är ritat av Utopia arkitekter i samarbete med Castellum och blir Sveriges första klimatneutrala kontorshus i flera våningarArkitekterna har av klimatskäl eftersträvat minimal betonganvändning och i stället valt trä som ett bärande inslag för både stomme och bjälklag som kommer från Martinsons Byggsystem AB. Polismyndigheten är klar som hyresgäst för hela kontorshuset som ska stå klart för inflyttning 2022. 

Omställningen till en mer hållbar byggbransch går snabbt. Nu har vi nått en brytpunkt där allt fler väljer att bygga flervåningskontorshus med trästomme på grund av de positiva effekter materialet har, både på byggnadens klimatavtryck, men även  arbetsmiljön, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration