Ännu ett viktigt steg i den digitala förflyttningen

Publicerad 2021-11-22

Foto: Fredrik Hjerling

Branschorganisationen Svenskt Trä driver tillsammans med en rad aktörer ett världsunikt arbete kring standardiserade och digitaliserade processer i samhällsbyggandet. Hösten 2021 togs ännu ett viktigt steg för att göra standardiserad produktinformation tillgänglig för ännu fler. Syftet är att bidra till kostnadsbesparingar och effektivisering av träindustrin.

Standardiserings- och digitaliseringsarbetet inom Svenskt Trä drivs tillsammans med en rad aktörer inom svensk och europeisk samhällsbyggnadssektor, bland annat den europeiska branschorganisationen CEI-Bois som representerar 16 länder och över 180 000 företag. Arbetet går ut på att skapa ett enhetligt språk där standardiserad digital produktinformation ska kunna överföras mellan programvaror och tolkas på ett och samma sätt av alla som behöver tillgång till den. Det kommer bland annat göra det enklare att försörja digitala produktkataloger, kalkyler och konfigurationer med rätt information. I slutändan kommer det att resultera i ett bättre, snabbare och säkrare byggande.

- Det som hänt är att vi lyft ut egenskaper och stoppat in dem i en databas enligt en viss modell. Varje egenskap har sedan tilldelats en unik identifierare som används för att koppla identiteten till ett värde, en så kallad GUID, Globally Uniqe Identifier. Det är fascinerande att vi som grupp, med representanter från ett antal länder, har samverkat och åstadkommit ett resultat som nu kan användas på europabasis, säger Christer Green som är projektledare för digitalisering på Svenskt Trä.

Nu vill Svenskt Trä utöka dialogen med fler parter inom svensk samhällsbyggnadssektor. Man vänder sig till alla som vill samverka för att organisera och systematisera processer samt kvalitetssäkra den data som ska användas över hela livscykeln för ett byggnadsverk. De senaste årens arbete innebär att man kan dela med sig av både kunskap och erfarenhet från bland annat Samverkansprojektet Cederhusen, den nya produktdatabasen Svenskt Träs Produktkatalog, www.traprodukter.se och flera andra projekt inom bland annat CEI-Bois, det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete och inte minst projektet som introducerar Global Trade Item Number, GTIN. Det är ett världsunikt identifikationssystem för varor och tjänster som ingår i GS1-standarden och används av en rad branscher.

- I dag vet vi hur behoven ser ut och vilka förutsättningar vi har för att digitalisera. Det som nu krävs är att byggbranschen som helhet organiserar sig för att samverka nationellt med en internationell dialog inom respektive partsgrupp. Det kommer att leda till att enskilda aktörer, med sina affärsidéer och strategier, kan verka på en marknad med gemensamma spelregler i de grundläggande processerna, säger Christer Green.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration