Debatt: Vem har råd att inte bygga med limträ?

Publicerad 2017-11-01

Det finns en föreställning om att det alltid är dyrare att bygga med limträ än med andra material. Men det är bara en myt som bygger på bristande kunskap och slentrianmässigt tänkande. Den relevanta frågan i dag är istället vem som har råd att inte bygga med limträ. Det skriver Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Det tar lite emot att prata kronor och ören, för kostnader ska förstås alltid ställas i relation till specifika omständigheter och vad du får för pengarna.

Hur jämför du till exempel priset på en välsmakande och nyttig måltid, tillagad med omsorg och närproducerade ekologiska råvaror, med en snabbmatslunch i en plastlåda?

Vad är dyrt, vad är billigt – och vad är bäst investerade pengar? Svaret är kanske att det beror på tillfälle och omständigheter.

Insikten att det finns massor av goda argument för att bygga med limträ har slagit igenom i den allmänna debatten de senaste åren. Ofta handlar det om träets stora miljöfördelar, men också om sådant som träets positiva egenskaper vad gäller brandmotstånd, estetiska möjligheter och människors välbefinnande.

Det har lett till att vi bygger mer i limträ än någonsin, men det borde vara ännu mer, för faktum är att bara cirka tio procent av alla flervåningshus som byggs i Sverige byggs i trä. Varför? En orsak är säkert att många fortfarande tror att det är dyrare att bygga i limträ än i andra material, och då väljer att blunda för alla de andra goda skälen.

Kunskap om träbyggande sänker kostnader
Det är synd, eftersom föreställningen att trä är dyrare inte är något annat än en myt som bygger på bristande kunskap och slentrianmässigt, kortsiktigt tänkande.

För mig och många andra är det självklart att väga in långsiktiga aspekter som vårt klimat i en kostnadskalkyl. Om vi ändå för ett ögonblick glömmer det och bara tittar på den faktiska budgeten, så kan vi konstatera att det i dag inte finns någon självklar kostnadsmässig skillnad mellan att bygga i limträ och andra byggmaterial.

Nyckeln är som så ofta kunskap. Kunskap om vad det innebär att bygga i trä och om vilka ekonomiska jämförelser som är relevanta, för att undvika att jämföra äpplen och päron. En grundläggande förutsättning är förstås att tänka trä som ett alternativ från början och se till att använda materialet på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Halverad byggtid
Gör man det är det inte bara miljömässiga och estetiska argument som talar för att bygga i limträ, utan också ekonomiska. Naturligtvis har alla projekt sina unika förutsättningar, men ett övergripande argument är att träets tekniska egenskaper gör det lämpligt för effektivt industriellt byggande så att byggtiden kan kortas, vilket i sin tur leder till lägre totalkostnader.

Det handlar till exempel om komponenter som prefabriceras i fabrik med modern teknik. Effektiva transporter och minskade behov av omfattande grundarbeten och tunga maskiner med industriellt byggande. Jämnare kvalitet, snabbare och enklare justeringar på plats.

Räkna på totalen
Ett av de vanligaste misstagen är att räkna på varje ingående del istället för på totalen, som ju ändå är det viktiga. Någon enkel kalkyl går kanske inte att göra, byggprojekt är komplexa, och det finns alltid unika förutsättningar som man måste ta hänsyn till.

Men låt oss säga så här: det finns ingen grund för att avfärda alternativet att bygga i limträ förrän du har räknat på det. Den ekonomiska bevisbördan ligger, kort sagt, inte nödvändigtvis alltid hos limträproducenterna.

Om vi kompletterar kostnadsargumentet med alla de andra fördelar träbyggande ger är faktiskt den mest relevanta frågan: har du verkligen har råd att inte bygga i limträ?

Här kan du läsa mer om limträ.

För mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
Tel 0702-89 79 68, johan.frobel@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration