Den svenska sågverksindustrin ser en stor potential att stödja den snabbt växande vietnamesiska träbearbetande industrin med svenskt barrträ

Publicerad 2017-10-31

Branschorganisationen Svenskt Trä deltog i mässan Vietnam Wood i Ho Chi Minh City tillsammans med nio svenska sågverksföretag. Svenskt Trä arrangerade också ett seminarium tillsammans med tre vietnamesiska medlemsorganisationer för landets trä- och möbelindustri. Dessa organisationer samt de vietnamesiska mässbesökarna bekräftade intresset för svenskt barrträ i Vietnam.

Vietnam är ett snabbväxande möbelexporterande land med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 15% sedan 2009. Vietnam rankas för närvarande som det femte största exportlandet i världen, det andra största i Asien och det största i Sydostasien. Exporten går främst till USA (39%), Kina (15%), Japan (14%) och EU (14%). Exporten från Vietnam uppskattades till sju miljarder USD 2016, 8 miljarder i år och den förväntas öka till 10 miljarder år 2020. Den snabba tillväxten och den ökande tillverkningen av möbler leder till en ökad efterfrågan på en högkvalitativ och hållbar träråvara som följer internationella regler för uthålligt skogsbruk. 2016 importerade Vietnam trä för 1,7 miljarder USD för att täcka industrins behov.

- Vietnams möbelindustri växer, vilket resulterar i en ökande efterfrågan på råmaterial. Sverige med sin barrskog och sitt uthålliga skogsbruk kommer att bli en potentiell källa för ett tillskott av råmaterial till Vietnam. Värdet på Vietnams import ökar för närvarande och har inte nått sin fulla potential, säger Huynh Van Hanh, vice president för organisationen Vietnamese Handicraft and Wood Industry Association (HAWA) och en av talarna på Svenskt Träs seminarium.

Den totala svenska produktionen av sågade och hyvlade trävaror är 18 miljoner kubikmeter av vilka 13 miljoner exporteras, vilket gör Sverige till världens tredje största trävaruexportör. Sverige exporterar främst till Europa, Nordafrika, Mellanöstern samt till östra Asien.

- 15 procent av de svenska trävarorna exporteras till östra Asien varje år, till ett värde av 500 miljoner USD. Östra Asien är också den region till vilken den svenska träexporten ökar mest. Vietnam är fortfarande en ganska ny marknad för export av svenska sågade trävaror, men den svenska sågverksindustrin upplever ett ökande intresse från den vietnamesiska träbearbetande industrin. Och förra året ökade försäljningen av sågade trävaror från Sverige till Vietnam med 86%, förklarar Charlotte Dedye Apelgren, chef för Interiör & design på Svenskt Trä.

De största exportmarknaderna för den svenska sågverksindustrin i östra Asien är Japan och Kina till vilka svenska sågverk har exporterat i många år.

- Sverige rankas som ett av de mest hållbara länderna i världen. Vi är starkt engagerade i  hållbart skogsbruk, där vår prioritet inte bara är att bibehålla mängden skog utan även att ta hänsyn till den biologiska mångfalden. Det hållbara skogsbruket upprätthåller balansen mellan ekonomisk virkesproduktion, det vilda djur- och växtlivet, skogen som rekreationsplats, arbetstillfällen och lokala intressen. Jag är mycket imponerad över Vietnams snabbväxande träbearbetningsindustri och jag tror att det finns en stor potential för svenska leverantörer av sågade trävaror att tillhandahålla högkvalitativa och hållbara material till de vietnamesiska tillverkarna, säger Pereric Högberg, Sveriges ambassadör i Vietnam och huvudtalare på Svenskt Träs seminarium.

Om Svenskt Träs deltagande i Vietnam Wood-mässan
Mässan Vietnam Wood hölls den 18 till den 21 oktober 2017. Följande nio svenska sågverksföretag var representerade i Svenskt Träs monter: Holmen Timber, Martinsons, Moelven, Norra Timber, Norrskog Wood Products, SCA Timber, Setra Group, Siljan Timber och Södra.

Svenskt Träs seminarium hölls den 19 oktober och genomfördes i samarbete med tre vietnamesiska medlemsorganisationer: Handicraft and Wood Industry Association (HAWA), Binh Duong Furniture Association (BIFA) och Forest Product Association of Binh Dinh (FPA). Ämnen som togs upp på seminariet var bland annat tekniska egenskaper hos svenskt barrträ och exempel på hur svenskt barrträ används inom modern design och arkitektur.

För mer information:
Charlotte Dedye Apelgren, chef interiör och design, Svenskt Trä
Tel 070-661 78 81, charlotte.apelgren@svenskttra.se

Björn Nordin, projektledare, Svenskt Trä
tel 072-452 79 53, bjorn.nordin@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration