#DesigninPine ­– Nio nya möbler lyfter furu i Sverige och Kina

Publicerad 2017-01-31

På Stockholm Furniture & Light Fair den 7-11 februari visar tredjeårsstudenterna på möbeldesignprogrammet vid Carl Malmsten Furniture Studies (Malmstens), upp resultatet av det unika samarbetsprojektet #DesigninPine. Det är nio möbler som var och en representerar ett konkret möte mellan svensk design, materialet furu och modern kinesisk möbeltillverkning. Välkomna på invigning och VIP-visning.

#DesigninPine är ett unikt samarbetsprojekt mellan branschorganisationen Svenskt Trä, Malmstens som tillhör Linköpings universitet samt två kinesiska möbeltillverkare.

Utställningen #DesigninPine invigs tisdag den 7 februari klockan 11:30 i Malmstens monter VH01:46 i Greenhouse. Studenterna kommer att finnas tillgängliga för intervjuer liksom representanter från Malmstens och Svenskt Trä. En VIP-visning av utställningen äger rum på samma plats fredagen den 10 februari klockan 10:30. Utöver studenterna och representanter från Svenskt Trä och Malmstens, kommer då de båda kinesiska möbelproducenterna att finnas tillgängliga för intervjuer. Vid VIP-visningen närvarar även Chen Yuming, Kinas ambassadör i Sverige.

I Kina finns ett ökat intresse för klimat- och miljömedveten design med skandinaviska förtecken. Landet kännetecknas också av en växande köpstark medelklass som är positiv till att inreda sina hem med trä.

– Utöver att lyfta imagen för svenskt barrträ i Kina och på andra exportmarknader visar #DesigninPine även på furuns potential när det gäller nutida design. Svenskt trä är dessutom ett förnybart material från ett uthålligt skogsbruk och stämmer väl överens med den ökade miljömedvetenhet vi ser i samhället idag, säger Charlotte Dedye Apelgren, chef interiör och design på Svenskt Trä.

Flera av studenterna har hittat sin inspiration i den svenska naturen. Mikael Blomgren lyfter med sin möbel Cone in skogens värme i rummet och precis som i Elin Eliassons förvaringssystem Ottis är det en liten kotte som spelar huvudrollen. Med sin stol Delilah tar Nicholas James Soubiea avstamp i den svenska pinnstolstraditionen medan Hemmo Honkonens hyllsystem Thaw väcker associationer till vårvinterns smältande snötäcke. Maja Björnsdotter har i sitt sängbord The Crane utgått från tranan som i Asien är en symbol för ett långt liv och odödlighet.

#DesigninPine har inneburit att studenterna har kommit närmare materialet furu och fått nya infallsvinklar på hur det kan användas i storskalig industriell möbeltillverkning.

– Studenterna på Malmstens jobbar med både fiktiva och verkliga uppdrag och det här samarbetet har varit extra spännande. Vi upptäcker att avstånd inte är ett hinder, att förutfattade meningar bryts och att synen på materialet furu förändras. Resultatet är ett mycket bra exempel på ett lyckat samarbete med många inblandade, inte bara producenterna, utan även Svenskt Trä som bidragit med mycket kunskap om materialet furu, säger Chandra Ahlsell, universitetsadjunkt på Malmstens.

Möbelprojektet #DesigninPine visas i Malmstens monter VH01:46 i Greenhouse under Stockholm Furniture & Light Fair den 7-11 februari 2017.

Malmstensstudenterna och deras möbler

I sängbordet The Crane har Maja Björnsdotter utgått från tranan och försökt att åskådliggöra lite av symboliken som förknippas med den långbenta fågeln. Fjäderdräkten går igen i bordets utsida som är klätt med furuspån som ger ett lätt och luftigt intryck.

Nicholas James Soubiea har i sin stol Delilah utgått från den svenska pinnstolstraditionen som han tolkat på sitt eget sätt. En stor del av arbetet har handlat om att förenkla formspråket för den klassiska pinnstolen och hitta en tydlig och enkel design.

Tanken bakom Solith af Malmborgs öppna garderobslösning Display är att ägaren själv ska kunna påverka både utseende och funktion. Det hängande skåpet som man själv kan trä på garderobsstången är ett exempel, liksom spegeln och galgen.

Mikael Blomgrens möbel Cone är en tolkning av skogens tyngd. Estetiken, lugnet och mystiken, reflekterad i form och detalj. Kotten som landat i mossa återspeglas i handtagens form och lyfter in skogens värme i rummet.

Mari Koppanens The Golden Shelving System är ett skåp för förvaring baserat på det gyllene snittets harmoniska proportioner som ofta förekommer i vår vardag. De invändiga modulerna kan staplas på och i varandra och användas i och utanför själva skåpstommen.

Designen har ett nordiskt uttryck, men Johannes Lif har medvetet anpassat sin stol The Braided Chair efter kinesiska användare som normalt gillar lägre och bredare möbler. Den flätade ryggen, inspirerad av traditionell svensk korgflätning, visar på furuns mångsidighet. Ett lätt, starkt och flexibelt material.

En liten fantasifigur i form av en tallkotte har fått ge namn till Elin Eliassons förvaringssystem Ottis. Systemet är uppbyggt av ben i olika höjder, ramar och boxar som kan utvecklas till en hel kollektion av möbler.

Den skandinaviska naturen har inspirerat Hemmo Honkonen i hans arbete med hyllsystemet Thaw tänkt för både offentliga och privata miljöer. Systemets olika delar kan enkelt utvecklas till en större familj där varje enhet har olika användningsområden.

I den skulpturala sittmöbeln Zájì har Fie Amonsen jobbat grafiskt med mötet mellan tungt och lätt. Ryggens svävande pinnar är inspirerade av mobilens form och rörelse och väcker betraktarens fantasi. Möbeln kan byta skepnad beroende på var i rummet man befinner sig. 

Om projektet

#DesigninPine är ett unikt samarbetsprojekt mellan branschorganisationen Svenskt Trä, Carl Malmsten Furniture Studies (Malmstens) som tillhör Linköpings universitet samt två kinesiska möbeltillverkare.

Under några intensiva veckor hösten 2016 har tredjeårsstudenterna i möbeldesign på Malmstens arbetat med att designa möbler för den kinesiska marknaden med svensk furu som utgångspunkt. I projektet har de kinesiska möbelföretagen Huari Furniture och Fujian Dushi Homelife Group deltagit. De har bistått med kunskap om den unga kinesiska målgruppen och marknaden, industriell möbeltillverkning samt tillverkat prototyperna.

Projektet #DesigninPine handlar om export av svensk design i syfte att stödja exporten av svenska sågade trävaror. Svenskt Trä har under de senaste åren arbetat aktivt med att utveckla nya exportmarknader för svenska sågade trävaror där Kina identifierats som en högintressant tillväxtmarknad. Under 2013 exporterade Sverige 400 000 kubikmeter trävaror till Kina, tre gånger mer än föregående år. År 2016 satte exporten från Sverige till Kina ett nytt rekord med cirka 800 000 kubikmeter.

Mer information om projektet #DesigninPine

Kontaktpersoner:

Charlotte Dedye Apelgren, chef interiör och design, Svenskt Trä
Tel 070-661 78 81
charlotte.apelgren@svenskttra.se 

Chandra Ahlsell, universitetsadjunkt, Carl Malmsten Furniture Studies, Linköpings universitet
Tel 073-941 10 12
chandra.ahlsell@liu.se

Presskontakt:

Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Maria Leijonhielm, kommunikationsansvarig, Carl Malmsten Furniture Studies, Linköpings universitet
Tel 073-414 10 06
maria.leijonhielm@liu.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration