Efterfrågad vägledning för fuktsäker byggprocess lanseras

Publicerad 2021-11-17

Nu lanserar branschorganisationen Svenskt Trä publikationen "Fuktsäkert KL-träbyggande utan heltäckande väderskydd". Publikationen, vars avsikt är att hjälpa projektörer och utförare i hur man uppnår en fuktsäker byggprocess, är resultatet av ett nära samarbete mellan branschorganisationen Svenskt Trä och de svenska KL-trätillverkarna.

Det är inte ovanligt att dåligt väder i form av regn och snö leder till merarbete, längre byggtider och ökade kostnader. Planering, tydlig kommunikation och hantering av byggmaterial på byggarbetsplatsen är därför avgörande frågor för att uppnå en fuktsäker och effektiv byggprocess.

- A och O är att skapa förståelse och engagemang i alla led – från skrivbordet till tejpningen, säger Tomas Alsmarker, chef för innovation och forskning på Svenskt Trä.

Syftet med publikationen "Fuktsäkert KL-träbyggande utan heltäckande väderskydd" är att ge projektörer och utförare vägledning i hur man uppnår en fuktsäker och effektiv byggprocess. Publikationen riktar fokus på olika byggdelar, kritiska detaljer och anslutningar samt ger exempel på hur dessa kan fuktskyddas och hur den konstruktiva utformningen kan bidra till ett fuktsäkert KL-träbyggande.

- I takt med att intresset för bärande stommar av KL-trä ökar som det gör, så förekommer det många aktörer som står inför sitt första byggprojekt av den här sorten. Många frågor och funderingar uppkommer, de flesta exakt samma som andra kollegor i branschen ställs inför, och då är en publikation som "Fuktsäkert KL-träbyggande utan heltäckande väderskydd" användbar för att korta ner den startsträckan. Viktiga aspekter för att kvalitetssäkra stommontaget genom erfarenheter från oss KL-trätillverkare i Sverige, säger Daniel Anderson, teknisk chef på Södra Building Systems.

Publikationen Fuktsäkert KL-träbyggande utan heltäckande väderskydd är framtagen gemensamt av Svenskt Trä och de svenska KL-trätillverkarna med hjälp av flertalet faktagranskare från såväl akademi som industri.

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration