Fjärrkylacentralen i Göteborg nominerad till Träpriset 2024

Publicerad 2024-02-23

Fjärrkylacentralen på på Medicinareberget i Göteborg är ett av de nominerade bidragen till Träpriset 2024

Fjärrkylacentralen på Medicinareberget i Göteborg är en av kandidaterna i den prestigefulla arkitekturtävlingen Träpriset. Vart fjärde år delar branschorganisationen Svenskt Trä ut Träpriset till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä som speglar och utvecklar vår samtid. Fjärrkylacentralen är nominerad för den arkitektoniskt höga ambitionsnivån för en infrastrukturanläggning.

Att bli nominerad till Träpriset betyder ett erkännande för att vi lyckats skapa något som är unikt inom träbyggnadsteknik, samtidigt som vi får ett kvitto på att vi skapat en arkitektoniskt
tilltalande byggnad helt utförd i trä,  säger Jürgen Wahlström, ansvarIg arkitekt för Fjärrkylacentralen vid Wahlström & Steijner Arkitekter.

Fjärrkylacentralen är en del av den infrastruktur som byggts i samband med att de nya laboratoriebyggnaderna på Medicinareberget har vuxit fram. Då Akademiska hus gjorde beställningen på kylcentralen var två av önskemålen att byggnaden skulle vara unik och koldioxidfri. Genom att konstruera Fjärrkylacentralen som ett halvklot och bygga det i trä har önskemålen kunnat bockas av. 

Trä visade sig ha de kvaliteter som vi eftersträvade i byggnationen: ekologiskt hållbart, förnyelsebart och återvinningsbart. Samtidigt som trä som material
möjliggör en frihet i formgivningen som är svår att erhålla med andra material, berättar arkitekten Jürgen Wahlström. 

Svenskt Trä har delat ut Träpriset sedan 1967. I år är det första gången som alla som vill har möjlighet att följa resan genom Sverige, när juryn besöker ett 40-tal träbyggnader där de slutligen enas om vilka 12 som ska bli nominerade. Av juryns fyra medlemmar är tre arkitekter; Camilla Schlyter, Thomas Sandell och Rahel Belatchew. Den fjärde medlemmen är Mark Isitt, arkitekturkritiker, journalist och också känd från TV4-serien Grand Designs. I juryarbetet deltog även Björn Johansson som är trä-expert och byggnadsingenjör på Bjerking. 

Så här lyder juryns motivering för Fjärrkylacentralen:
Infrastruktur. Vi klarar oss inte utan. Men slipper helst tänka på den. Så blir också dessa nyttobyggnader därefter, anonyma och slarvigt utförda. Till skillnad från fjärrkylacentralen på Medicinareberget i Göteborg, vill säga, som klätts i furuspån – kupolformen har hanterats lika omsorgsfullt som ett kyrktak – och försetts med en vackert välvd ”sollapartrappa" mot söder. Ett vackert "conversation piece" placerat precis på gränsen mellan stadens bostadsbebyggelse och institutionsbyggnaderna på höjden. Så här ska det se ut!

I år sänds hela processen – från juryns diskussioner till att 12 byggnader väljs ut - i ett TV-format i sex delar. Det sista avsnittet visas den 21 mars och är en direktsänd gala där vinnaren offentliggörs. Hela serien om Träpriset 2024 visas på Svenskt Träs YouTube-kanal och på Svenskt Träs hemsida via Trapriset.se

Bilder

  • Fjärrkylacentralen på på Medicinareberget i Göteborg är ett av de nominerade bidragen till Träpriset 2024

    Ladda ned bild

  • Fjärrkylacentralen på på Medicinareberget i Göteborg är ett av de nominerade bidragen till Träpriset 2024

    Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration