Fler elever startar höstterminen i skolor byggda av trä

Publicerad 2021-09-08

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Göteborg. Foto: Martinsons

Trenden är tydlig. Nu väljer allt fler svenska kommuner att bygga skolor i trä. Bakom materialvalet ligger ett ökat klimatmedvetande, men också möjligheterna att skapa trivsamma och behagliga miljöer som påverkar lärande och utveckling i positiv riktning.

Under de senaste åren har kunskapen om träets roll för välbefinnandet och hur materialet får oss att trivas och må bra ökat. I dag vet vi att skolor byggda med trästomme och mycket synligt trä kan bidra till att både elever och lärare får större möjligheter att trivas och utvecklas. 

Resultaten från en österrikisk studie visar till exempel att skolmiljöer med mycket inslag av trä bidrar till bättre inlärning genom att sänka pulsen hos eleverna, höja koncentrationen och bidra till antalet konflikter minskar. Studien visar att elever som vistades i klassrum med massiva träväggar hade en puls som i medeltal var 8 600 hjärtslag lägre per dygn än hos elever i klassrum med gipsväggar. Bortsett från det rent visuella fungerar trä även bra för att reglera fukt och värme. Materialet har den fina egenskapen att det fuktbuffrar, det vill säga tar upp fukt ur luften som sedan avges när luften blivit för torr. På så sätt bidrar trä till att skapa ett bra och balanserat inomhusklimat. 

I januari 2016 kunde Herrestaskolans 400 elever flytta in i sin nya skola i Barkarbystaden norr om Stockholm. Det är Sveriges första massivträskola utförd i limträ och massivträ och har sedan dess följts av fler. Prefabricerade KL-träelement utgör väggar och bjälklag och de stora spännvidderna klaras av med limträbalkar och pelare. Stommen gör byggnaden näst intill koldioxidneutral.  

- Herrestaskolan är ett fint exempel på hur marknaden använder våra produkter. Sedan detta projekt har kunskapen om trä och dess tillämpningsområden ökat markant. Trä är i dag förstavalet för många arkitekter och beställare. Det hållbara byggandet har en mycket ljus framtid, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.   

Ett annat exempel är Vallaskolan i Sala som var inflyttningsklar lagom till höstterminen 2020. Under den vackra tegelfasaden som knyter ihop den nya skolbyggnaden med den gamla, döljer sig en stomme i KL-trä. Utöver Sala kommuns ambitiösa miljövisioner var viljan att skapa goda förutsättningar för lärande en viktig anledning till materialvalet 

Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg fick tidigare i år ta emot priset ”Årets skol- och förskolebyggnad 2021”. Byggnadens koncept kännetecknas av långa spännvidder, höga våningshöjder och hållbara material, vilket gjorde trä till ett självklart material. Stommen innefattar synligt friliggande pelare och höga fackverksbalkar i limträ, tillsammans med en gradängtrappa i KL-trä.  

- I kommunernas vision kring framtidens hållbara byggande ligger valet att bygga skolor i trä nära tillhands. Det är en utveckling som ger utdelning på många plan, från bättre lärandemiljöer till snabbare byggprocesser och en betydligt mindre klimatbelastning, säger Stig Axelsson, försäljningschef på Martinsons Byggsystem AB. 

Ytterligare faktorer som talar för trä i skolor är de korta byggtiderna och materialets flexibilitet. Det underlättar vid eventuella framtida förändringar och om ytorna behöver disponeras annorlunda. 

- Skolor i trä skapar trivsamma miljöer som främjar lärande. Dessutom får barnen redan från tidig ålder uppleva vad man kan åstadkomma med skogens starka, vackra och hållbara produkter, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä. 

 

Stommen till Herrestaskolan i Barkarby har levererats av Moelven Töreboda AB. Setra Trävaror AB har levererat limträet till Vallaskolan i Sala och Martinsons Byggsystem AB har levererat stommen till Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg. 

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration