Fler träbroar krävs för att nå klimatmålen

Publicerad 2019-02-18

I Sverige har vi cirka 17 000 vägbroar, men av dessa är bara ungefär 140 stycken byggda i trä. Trots att vi vet att träbroar har låg miljöpåverkan vid produktion, låga underhållskostnader, lång livslängd och dessutom kan återvinnas vid demontering.

Sedan 2016 ställer Trafikverket klimatkrav på sina leverantörer vad gäller byggnation, material och framtida underhåll. Visionen är att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2045. Limträbranschen är en viktig aktör för att nå det målet i och med att broar av limträ presterar bra i livscykelanalyser, LCA, och eftersom kostnaden för underhåll är låg.

Att träbroar är betydelsefulla för Sveriges klimatarbete är dock inget som syns i statistiken. Trafikverket uppger att det finns cirka 16 800 väg- och gångbroar i Sverige och att ungefär 140 av dessa är träbroar. Siffrorna ser inte bättre ut när man tittar på vad som byggts de senaste åren:

  • 2017 byggdes 136 broar, av dessa var 9 i trä.
  • 2016 byggdes 170 broar, av dessa var 10 i trä.
  • 2015 byggdes 196 broar, av dessa var 4 i trä.

Bara en bråkdel av de broar vi bygger i Sverige är alltså träbroar, trots att vi vet att stora konstruktioner i trä har stora miljöfördelar och att moderna broar i trä lever upp till alla krav på funktion, kvalitet och livslängd. Varför är det så?

Det enkla svaret är att det inte finns några starka argument för att inte bygga broar i trä. Vanan och traditionen har säkert en stor betydelse, men att vi byggt broar i stål och betong under hela 1900-talet är inget skäl att fortsätta med det, särskilt inte i en tid då det blir allt mer bråttom för oss att minska de skadliga utsläppen till atmosfären.

Hur är det då med livslängd och underhåll? Tillverkarna av träbroar har utvecklat och förfinat sina tekniker och produkter under flera decennier och idag lever de upp till alla moderna kvalitets- och funktionskrav på broar. Förväntad teknisk livslängd eller underhållskostnader är inte heller det relevanta argument mot träbroar!

Då är det enklare att hitta argument för att bygga broar i trä. Träbroar har till exempel hög prefabriceringsgrad som möjliggör snabba montage med mindre trafikstörningar på byggarbets-platsen. De är också enkla att anpassa till platsens speciella förutsättningar, både vad gäller funktion och gestaltning. Men viktigast är ändå träbroarnas positiva egenskaper ur ett hållbarhets- och livscykelperspektiv.

Trä är förnybart, förbrukar mindre energi vid tillverkning och montering och kan återvinnas vid demontering. I och med materialets lätthet är det också enkelt att frakta och minskar därmed transporternas miljöpåverkan. Trä binder dessutom koldioxid och reducerar på det sättet mängden koldioxid i atmosfären.

Om Trafikverkets vision att inom 30 år bygga en klimatneutral infrastruktur för bil-, cykel- och gångtrafikanter i Sverige ska ha en chans att uppfyllas måste därför fler beställare, konstruktörer och entreprenörer bidra genom att beställa och bygga broar i trä.

Ett första steg kan vara att göra som det norska vägverket som har tagit fram en omfattande rapport specifikt för träbroar med syftet att sprida kunskap. Vi medverkar gärna till att ett liknande projekt genomförs i Sverige, förslagsvis i samarbete med Trafikverket och även norska vägverket där det byggs fler träbroar än i Sverige.

Med låg miljöpåverkan, låga underhållskostnader, låg vikt och snabba montage erbjuder broar i trä en väg till en mer hållbar framtid. Kan Norge så kan Sverige!

Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä.

Pressbilder

För mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
+46 8 762 79 68, johan.frobel@svenskttra.se  

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
+46 8 762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se  

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration