Fördelar med att bygga i trä drog fullt hus i Stockholm

Publicerad 2019-11-19

Den 14:e november arrangerade branschorganisationen Svenskt Trä sitt årliga Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä. Seminariet var det sjätte i ordningen och temat denna gång var: Tid, kostnad, klimat och kvalitet – därför ska du välja trä. Ämnet lockade 520 konstruktörer, arkitekter, projekterare, studenter och tillverkare till en heldag med både mässa och intressanta föredrag i Stockholm. Det bjöds på inspiration och praktiska tips för alla som redan bygger – eller är intresserade av att bygga – smart, funktionellt och vackert i trä.

- Antalet deltagare har ökat stadigt varje år. Denna gång blev platserna fullbokade på bara någon vecka. Det är ett bevis på att det är ett högst relevant ämnesområde vi sysslar med, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på Svenskt Trä.

Moderator var Tomas Alsmarker, Wood Innovation Manager på T Alsmarker AB. Han guidade både föreläsare och publik genom en fantastisk seminariedag med både insikter och aha-upplevelser.

Först ut var Helena Sjögren, miljödirektör på Skogsindustrierna. Hon berättade om den svenska skogsnäringens nytta för klimatet. Svensk skogsindustri är klimatpositiv och minskar belastningen på klimatet ungefär lika mycket som de totala utsläppen från svensk konsumtion under ett år. De starkaste bidragande orsakerna är att skogen binder CO2, bland annat genom återplantering, men också genom att ersätta fossilbaserade produkter med biobaserade.

Efter de positiva nyheterna, var det dags för dagens huvudtalare, Gerhard Schickhofer, professor på Technische Universität Graz, Österrike. Gerhard Schickhofer mottog tidigare i år Marcus Wallenbergpriset för sin forskning och utveckling av KL-trä. Han har bland annat utarbetat en standardisering för KL-trä och definierat skillnaderna mellan KL- och limträ. Åhörarna på seminariet fick spetsinsikter om ämnet och en ögonblicksbild av hur den globala KL- och limträindustrin ser ut. Gerhard delade också med sig av både framtidsspaningar och konkreta tips – till stor nytta för både konstruktörer och andra yrkesgrupper som räknar med trä.

Kerstin Sedendahl, VD på konsultbolaget Mellangårdens Miljö och Utvecklings AB, tog över stafettpinnen från Gerhard Schickhofer. Hennes ämne var Säkra träfasader. Hon berättade om de olika klasserna i CMP-systemet (Certifierad Målad Panel), och vilken betydelse ett tydligt ramverk har för branschen. Några av de positiva effekterna är bättre kvalitetskontroller, men även sparade kostnader och minskad tidsåtgång vid målning av fasader.

Hur tyst är egentligen ett tyst hus? Och hur tyst vill vi ha det i våra hus? De frågorna ställde Klas Hagberg, VD på Acouwood AB, när han tog plats på scenen. Klas berättade bland annat om de utmaningar det kan innebära att få till en bra akustik i stora trähus. Men han kom också med lugnande besked. Idag går det att med relativt enkla ingrepp klara Boverkets krav på ljudnivåer, med bland annat avvibrerande element och smarta luftspalter. Han avslutade med en uppmaning till deltagarna: Våga utmana och se möjligheterna i trä, detta fantastiska material!

Mattias Delin, Forskningsdirektör på Brandforsk, en insamlingsstiftelse som arbetar för ett brandsäkert samhälle, delade med sig av kunskapsläget när det gäller brandprojektering av trähus. Han släckte frågor och funderingar med både praktiska tips och tänk-på-listor.

Även Johan Haglund och Christopher Ågren, diplomerade fuktsakkunniga på Dry-IT AB bjöd på råd – men i deras fall gällde det fukt. De visade på nyttan med en tydlig informationsöverföring när det gäller fuktkritiska moment – hela vägen från programskedet, via projekteringen och produktionen till förvaltningen. De demonstrerade också fördelarna med ett tält över byggarbetsplatsen. Det kan innebära besparingar i rena pengar, men också göra arbetsmiljön trivsammare.

Nästa ämne handlade om hur konstruktion och form kan förenas på ett bra sätt. Gustav Essebro, VD på TK Botnia, menade att ett nära och öppet samarbete mellan arkitekter och konstruktörer är en av nycklarna för att åstadkomma byggnader som motsvarar visionerna. Ett annat tips var att arbeta i 3D-program när det är möjligt. Det underlättar arbetsgången mellan olika yrkesroller och ökar chansen för att olika kompetenser ska kunna bidra på ett produktivt och smidigt sätt.

Dagen avslutades av Carmen Izquierdo, arkitekt på Esencial AB, lärare på Kungliga Tekniska Högskolan och ordförande för Träpriset 2020. Hon blickade mot framtidens träbyggnadskonst och bjöd seminariedeltagarna på en sinnlig resa till olika tidsepoker och platser. Hon poängterade att det faktiskt ligger i människans natur att hitta skönhet i det man skapar. Och hon avslutade passande nog med uppmaningen: Låt virket tala! Trä är ett effektivt material som öppnar upp för massor av möjligheter till unika gestaltningar – både funktionella och vackra.

- Det var en härlig dag med nätverkande, mingel, och ett utbyte av kunskaper och insikter, men också olika åsikter. Alla deltagare – från besökare till föreläsare och utställare – ska ha ett stort tack för sitt engagemang. Det är fint att se så många experter dela med sig av sina kunskaper till varandra – det driver utvecklingen framåt och bådar gott inför framtiden. På Svenskt Trä återkommer vi med nya aktuella frågor som för samman olika människor med nya kunskaper – håll utkik, säger Johan Fröbel.

Läs pressmeddelandet på Svenskt Träs webbplats här

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration