”Global efterfrågan för sågat virke kommer fortsätta att öka”

Publicerad 2018-11-29

Den 21–22 november höll branschorganisationen Svenskt Trä sitt årliga marknadsevent i Karlstad. En generell slutsats från eftermiddagens internationella marknadsavsnitt var att tidigare underskott på trävaror nu i det korta perspektivet återgått till en mer normal balans mellan utbud och efterfrågan. Trots internationell instabilitet bedöms global efterfrågan på trävaror fortsätta att öka under kommande år då behovet av att bygga hållbart växer.

Under årets upplaga av Trämarknaden i Karlstad diskuterades dels nordisk bygghandel, dels internationell marknad med fokus på Kina, USA och Mellanöstern och Nordafrika.

Kina - en för Sverige växande exportmarknad
Kina har utvecklats från fattigt isolerat jordbruksland till global tillverkningsmarknad och är idag världens största handelsnation och världens näst största ekonomi. Ola Wong, journalist och Kinaexpert, gav en omfattande presentation om marknaden i Kina.

- Kinas Belt and Road Initiativ, BRI, gör att Kina nu kontrollerar en tiondel av Europas hamnkapacitet. Genom BRI håller kinesiska bolag på att rita om kartan för världshandel och politiskt inflytande, sa Ola Wong.

Samtidigt som Kina får allt större inflytande över global handel menar Mathias Fridholm från SCA Wood att Kina i det långa loppet strävar efter att bli helt oberoende av import, men att detta inte kommer att ske inom överskådlig framtid.

- Behovet av import av trä för såväl byggande som inredning kommer sannolikt att fortsätta att öka de närmaste åren och därmed blir Kina en allt viktigare marknad för europeiska sågverk, summerade Mathias Fridholm.

Mellanöstern och Nordafrika – tillverkning av interiörprodukter är det största marknadssegmentet för svensk furu
Marknadsläget i Mellanöstern och Nordafrika är tvetydigt. I Egypten är det politiska läget stabilt, dock ökar konkurrensen för exportörerna när alternativa marknader för lågkvalitetsvirke är begränsade. I Saudi Arabien är det politiska läget däremot något mer instabilt vilket har stor påverkan på tillväxten.

Trots oroligheter står Mellanöstern- och Nordafrikaregionen för 20 % av Sveriges totala trävaruexport och hela 50 % av exporten av sågad furu. Den största marknaden för svensk furu i Egypten är tillverkning av dörrar, fönster och möbler där ungefär 2,5 – 3 miljoner kubikmeter används varje år.

- Egypten är Sveriges näst största marknad för export av sågat virke och förväntas ha en tillväxt på 5 – 6 % kommande år, sa Ulf Gabrielsson, vd på UNI4 marketing AB.

Även Algeriets tillväxt förväntas öka med 3 % kommande år, då marknaden nyligen återhämtat sig efter ett importstopp till följd av nya importkrav. I Algeriet fortsätter det statliga byggprogrammet av lägenheter och en, om än så långsam, industrialisering av träindustrisektorn sker.

USA - världens största marknad
USA är världens största marknad och landet står för 23 % av den globala konsumtionen av barrträ. Idag är det 2 – 3 % av svensk export som går till USA och siffran stiger.

- Med begränsad import från Kanada är USA, och kommer att fortsätta vara, i behov av europeiskt trä, sa Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

Sampsa Auvinen, Chairman of the European Organisation of the Sawmill Industry (EOS), avslutade marknadsavsnittet med en överblick över den europeiska sågverksindustrin.

- Efterfrågan för trävaror fortsätter att växa och europeisk ekonomi är stark, konstaterade Sampsa Auvinen.

Mikael Eliasson, direktör på Svenskt Trä, summerade och menar att trävarumarknaden nu ser ut att gå in i en lugnare period.

- Efterfrågan på trävaror bedöms dock fortsätta att öka även under kommande år. Inte minst är behovet av byggande stort och trä tar marknadsandelar på flera stora marknader, avslutade Mikael Eliasson.

Pressbilder

För mer information:
Mikael Eliasson, direktör, Svenskt Trä
+46 8 762 72 01, mikael.eliasson@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
+46 8 762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration